Matematika; smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analitička geometrija (92894)
Kožić, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
1 INFO
6.0 Elementarna geometrija (21538)
Bombardelli, M.; Ilišević, D.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti (21541)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
5.0 Računarski praktikum 1 (21540)
Biočić, I.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
- 30
(30TJ)
1 INFO
8.0 Uvod u matematiku (92893)
Ilišević, D.; Muić, G.
1,0,0
105
(60P+45A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diferencijalni i integralni račun 1 (92895)
Marušić-Paloka, E.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
10.0 Linearna algebra 1 (92896)
Franušić, Z.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
6.0 Računarski praktikum 2 (21546)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Razvojna psihologija (21547)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Diferencijalni i integralni račun 2 (92897)
Marušić-Paloka, E.
1,0,0
105
(60P+45A)
3 INFO
8.0 Linearna algebra 2 (186320)
Prlić, A.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
5.0 Psihologija učenja i poučavanja (31445)
Ljubin Golub, T.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
- 30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni predmet 1
=> Izborni predmet 1 - preddiplomski studij Matematika,nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Osnove algoritama (31441)
Krčadinac, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Programiranje 1 (36933)
Horvat, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni seminar 1
=> Izborni seminar 1 - Matematika; nast., 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Seminar: Povijest računarstva (31443)
Bosner, N.
1,0,0
30
(30S)
3 INFO
3.0 Seminar - Učenje istraživanjem i rješavanjem problema (186323)
Arambašić, L.
- 30
(30S)
3 INFO
3.0 Seminar: Životopisi matematičara i matematičarki (24213)
Najman, F.
1,0,0
30
(30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Konstruktivne metode u geometriji (186322)
Bombardelli, M.; Pejković, T.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
10.0 Osnove matematičke analize (186321)
Prlić, A.
- 90
(60P+30A)
4 INFO
3.0 Seminar 2 - Odabrane teme iz geometrije (31447)
Pejković, T.
1,0,0
30
(30S)
4 INFO
4.0 Sociologija obrazovanja (31448)
Rogošić, S.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 2
=> Izborni predmet 2 - Matematika; nast. - 2. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Odabrane primjene linearne algebre (252470)
Arambašić, L.
- 60
(45P+15S)
4 INFO
6.0 Programiranje 2 (36935)
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Uvod u matematičko modeliranje (239803)
Bašić, M.; Radulović, M.
- 60
(45P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kombinatorna i diskretna matematika (36938)
Radunović, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja (36940)
Đuranović, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
7.0 Primijenjena matematička analiza (36937)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
3.0 Seminar 3 - Natjecanja iz matematike (33218)
Kovač, V.; Najman, F.
1,0,0
30
(30S)
5 INFO
ECTS Algebra
=> Algebra - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (33443) *
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Vektorski prostori (33442)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (33226) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Metrički prostori (227990)
Radunović, G.
- 45
(45P)
5, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika; nast. PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252471)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Geometrija
=> Geometrija - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33227)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (33232) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (36956) *
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
5, 6 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (36955)
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Elementarna teorija brojeva (37955)
Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
4.0 Pedagogija 2 - Obrazovni sustav (36943)
Žnidarec Čučković, A.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
7.0 Vjerojatnost i statistika (37954)
Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Algebra
=> Algebra - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (33443)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Vektorski prostori (33442) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (33226)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Metrički prostori (227990) *
Radunović, G.
- 45
(45P)
5, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika; nast. PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252471)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Geometrija
=> Geometrija - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33227) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (33232)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
ECTS Izborni seminar 4
=> Izborni seminar 4 - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Seminar - Matematičko modeliranje (36944)
Mrazović, R.
1,0,0
30
(30S)
6 INFO
3.0 Seminar - Odabrane teme iz računarstva (33444)
Radunović, G.
1,0,0
30
(30S)
6 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (36956)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
5, 6 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (36955) *
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analitička geometrija (92894)
Kožić, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
1 INFO
6.0 Elementarna geometrija (21538)
Bombardelli, M.; Ilišević, D.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti (21541)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
5.0 Računarski praktikum 1 (21540)
Biočić, I.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
- 30
(30TJ)
1 INFO
8.0 Uvod u matematiku (92893)
Ilišević, D.; Muić, G.
1,0,0
105
(60P+45A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diferencijalni i integralni račun 1 (92895)
Marušić-Paloka, E.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
10.0 Linearna algebra 1 (92896)
Franušić, Z.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
6.0 Računarski praktikum 2 (21546)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Razvojna psihologija (21547)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Diferencijalni i integralni račun 2 (92897)
Marušić-Paloka, E.
1,0,0
105
(60P+45A)
3 INFO
8.0 Linearna algebra 2 (186320)
Prlić, A.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
5.0 Psihologija učenja i poučavanja (31445)
Ljubin Golub, T.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
- 30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni predmet 1
=> Izborni predmet 1 - preddiplomski studij Matematika,nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Osnove algoritama (31441)
Krčadinac, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Programiranje 1 (36933)
Horvat, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni seminar 1
=> Izborni seminar 1 - Matematika; nast., 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Seminar: Povijest računarstva (31443)
Bosner, N.
1,0,0
30
(30S)
3 INFO
3.0 Seminar - Učenje istraživanjem i rješavanjem problema (186323)
Arambašić, L.
- 30
(30S)
3 INFO
3.0 Seminar: Životopisi matematičara i matematičarki (24213)
Najman, F.
1,0,0
30
(30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Konstruktivne metode u geometriji (186322)
Bombardelli, M.; Pejković, T.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
10.0 Osnove matematičke analize (186321)
Prlić, A.
- 90
(60P+30A)
4 INFO
3.0 Seminar 2 - Odabrane teme iz geometrije (31447)
Pejković, T.
1,0,0
30
(30S)
4 INFO
4.0 Sociologija obrazovanja (31448)
Rogošić, S.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 2
=> Izborni predmet 2 - Matematika; nast. - 2. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Odabrane primjene linearne algebre (252470)
Arambašić, L.
- 60
(45P+15S)
4 INFO
6.0 Programiranje 2 (36935)
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Uvod u matematičko modeliranje (239803)
Bašić, M.; Radulović, M.
- 60
(45P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kombinatorna i diskretna matematika (36938)
Radunović, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja (36940)
Đuranović, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
7.0 Primijenjena matematička analiza (36937)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
3.0 Seminar 3 - Natjecanja iz matematike (33218)
Kovač, V.; Najman, F.
1,0,0
30
(30S)
5 INFO
ECTS Algebra
=> Algebra - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (33443) *
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Vektorski prostori (33442)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (33226) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Metrički prostori (227990)
Radunović, G.
- 45
(45P)
5, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika; nast. PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252471)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Geometrija
=> Geometrija - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33227)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (33232) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (36956) *
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
5, 6 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (36955)
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Elementarna teorija brojeva (37955)
Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
4.0 Pedagogija 2 - Obrazovni sustav (36943)
Žnidarec Čučković, A.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
7.0 Vjerojatnost i statistika (37954)
Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Algebra
=> Algebra - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (33443)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Vektorski prostori (33442) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (33226)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Metrički prostori (227990) *
Radunović, G.
- 45
(45P)
5, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika; nast. PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252471)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Geometrija
=> Geometrija - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33227) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (33232)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
ECTS Izborni seminar 4
=> Izborni seminar 4 - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Seminar - Matematičko modeliranje (36944)
Mrazović, R.
1,0,0
30
(30S)
6 INFO
3.0 Seminar - Odabrane teme iz računarstva (33444)
Radunović, G.
1,0,0
30
(30S)
6 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - preddiplomski studij Matematika; nast. 3. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (36956)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
5, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj