Rektorova nagrada 


Rektorovu nagradu svake akademske godine dodjeljuje rektor Sveučilišta u Zagrebu za najbolje studentske radove znanstvenoga sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja, radi poticanja znanstvenoistraživačkoga i umjetničkoga rada te promicanja studentskoga stvaralaštva.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Arhiva nagrada