Uvod u fiziku čvrste Zemlje

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u fiziku čvrste Zemlje

Šifra: 199938
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Markušić
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Markušić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s osnovama teorije fizike čvrste Zemlje. Objasniti postanak planeta Zemlje, njezin oblik, te sile koje na površini vladaju. Objasniti procese koji se događaju u unutrašnjosti Zemlje te ih povezati s pojavama na površini i u atmosferi. Osposobiti studente za stjecanje operativnog znanja iz metoda obrade podataka u seizmologiji i geomagnetizmu, kao i stjecanje vještina pri rješavanju numeričkih problema u fizici čvrste Zemlje.

ISHODI UČENJA:
Nakon položenog ispita iz kolegija Fizika čvrste Zemlje, studenti će moći:
1. Demonstrirati poznavanje osnovnih pojmova fizike čvrste Zemlje (seizmologija, geomagnetizam), nastanka planeta Zemlje, te njenog oblika;
2. Demonstrirati razumijevanje vremenskih i prostornih dimenzija fizikalnih procesa u i na Zemlji;
3. Definirati i objasniti osnovne fizikalne procese koji vladaju u unutrašnjosti Zemlje;
4. Primijeniti standardne metode matematičke analize i linearne algebre kod rješavanja specifičnih problema;
5. Razviti sposobnost analiziranja i interpretacije podataka, kao i izvođenja kritičkog zaključka.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Zemlja kao planet
2. Kronologija razvoja Zemlje
3. Oblik i veličina Zemlje
4. Gravitacija, rotacija Zemlje, sila teža
5. Anomalije sile teže
6. Teorija izostazija
7. Seizmologija - rasprostiranje seizmičkih valova, struktura unutrašnjosti Zemlje
8. Zemljina unutarnja toplina
9. Geoelektricitet
10. Magnetizam stijena
11. Geomagnetizam
12. Paleomagnetizam

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, e-učenje.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, domaće zadaće, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i vježbe, aktivno sudjelovati u rješavanju problema na vježbama i rješavati domaće zadaće.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Kolegij ima pismeni i usmeni dio ispita.
Literatura:
  1. Lowrie, W. Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, 2011.
    Lay, T. and Wallace, T. C. Modern Global Seismology, Academic Press, 1995.
    Turcotte, D. L. and Schubert, G. Geodynamics, Cambridge University Press, 2002.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Linearna algebra 2
Položen : Matematička analiza 2
Položen : Opća fizika 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti