POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


U najnovijem izdanju časopisa Science, Prof.dr.sc. Hrvoje Buljan je u suradnji sa kineskim znanstvenicima sa Sveučilišta Nankai u Tianjinu, objavio znanstveni rad naslovljen Nonlinear tuning of PT symmetry and non-Hermitian topological states.

Poveznica na rad
Propagacija laserske svjetlosti može se kontrolirati i manipulirati u fotoničkim rešetkama. U ovom znanstvenom radu istražuje se fotonička rešetka sa svojstvima na tromeđi nelinearne fizike, topologije i simetrije. Nelinearnost ovdje znači da laserska svjetlost koja se propagira mijenja svojstva rešetke. Sama rešetka je tzv. Su-Schrieffer-Heeger rešetka koja može biti topološki trivijalna ili netrivijalna ovisno o vezama između čvorova; kada je trivijalna sva su stanja delokalizirana, a u netrivijalnoj fazi ima dva lokalizirana rubna stanja. Uz to, fotonička rešetka je dizajnirana da efektivno ima imaginarni dio indeksa loma tj. gubitke tijekom propagacije svjetlosti, tako da je evolucija ne-Hermitska, i time narušava vremensku simetriju (T). Uz to nema niti simetriju inverzije (P), ali može posjedovati kombiniranu PT-simetriju. U radu je eksperimentalno i teorijski pokazano je da se nelinearnost, koja je lokalna, može koristiti za manipulaciju PT-simetrije i topologije, koji tvore globalna svojstva sustava. 

 
Na slici je prikazan smjer kojim samo-fokusirajuća odnosno samo-defokusirajuća nelinearnost djeluje na
nelinearnu ne-Hermitski Su-Schrieffer-Heeger fotoničku rešetku. 

Autor: Dalibor Paar
Popis obavijesti