POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


Studija Hallovog efekta u obitelji...

Znanstvenici s Fizičkog odsjeka (E. Tafra, B. Mihaljević, M. Basletić, M. Kuveždić, A. Hamzić) su u suradnji sa znanstvenicima s Instituta za fiziku u Zagrebu, te znanstvenicima iz Japana (Meijo University, Kyoto University, Toyota Physical and Chemical Research Institute), SAD-a (National Science Foundation, Argonne National Laboratory) i Njemačke (Universität Stuttgart), objavili u siječnju 2019. g. zajednički rad u Physical Review B, izabran kao prijedlog urednika (Editors' suggestion).

Mott-Andersonova lokalizacija je vrlo važan, ali slabo istražen fenomen u fizici kondenzirane materije, te je stoga u ovom radu predstavljena studija Hallovog efekta u obitelji κ-(ET)2X spojeva (X = Cu2(CN)3, Ag2(CN)3 i B(CN)4), koja je idealna za proučavanje Mott-Andersonove lokalizacije zbog promjene jačina korelacija i nereda s X. Rezultati omogućuju određivanje blizine odabranih materijala metal-izolator prijelazu, odnosno njihovo smještanje u Mott-Andersonov fazni dijagram.

https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.99.045114

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti