POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


Tena Dubček i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji sa znanstvenicima Karlom Lelasom s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, Dariom Jukićem s Max Planck instituta u Dresdenu, Robertom Pezerom s Metalurškog fakulteta u Sisku i Marinom Soljačićem s MIT-a u Bostonu, predložili su realizaciju sheme s laserski potpomognutim tuneliranjem, za postizanje sintičkih magnetskih polja u optički induciranim jedno- i dvo-dimenzionalnim fotoničkim rešetkama. Rad je objavljen u New Journal of Physics.

 

U predloženom sustavu, pokazali su pojavu tzv. stožaste difrakcije svjetlosti. Stožasta difrakcija potpis je sustava koji u inverznom k-prostoru posjeduje Diracove stošce, gdje je iznos grupne brzine u nekome smjeru konstantan te se stvaraju prstenasti difrakcijski uzorci, poput onih prikazanih na slici.


Propagaciju svjetlosti u ovakvim realističnim (kontinuiranim) sustavima usporedili su s evolucijom u diskretnim modelima opisanim Harper-Hofstadterovim Hamiltonijanom, te pokazali odlično slaganje.
Sintetički magnetizam za fotone omogućava manipulaciju i kontrolu svjetlosti, te dizajniranje topoloških faza i stanja u fotonici. Tu se, kao jedna od vodećih motivacija, javlja mogućnost postizanja jednosmjernih stanja otpornih na raspršenja na nečistoćama, čime se otvara put novoj vrsti valovoda i integriranih fotoničkih uređaja.
Strategije za postizanje sintetskih magnetskih/baždarnih polja i topoloških faza za fotone usko su vezane za konkretni sustav, pa su tako u optičkom području dosad predložene metode bazirane na modulacijama fotoničkih rešetci, modulaciji faza vezanja u rešetkama optičkih rezonatora, “natezanju” optičkog grafena, uvođenju superrešetki, te analogonu laserski potpomognutog tuneliranja u atomskim sustavima. Sve od navedenih fotoničkih rešetci u realnosti kontinuirane dielektrične strukture, zbog čega je za konačnu provjeru potrebna usporedba propagacije svjetlosti u kontinuiranom sustavu i evolucije u pripadajućem diskretnom modelu.
Ovaj rad donosi upravo takvu usporedbu, a njegovim pristupom dobiveno odlično slaganje otvara mogućnost mapiranja propagacije svjetlosti u drugim dielektričnim strukturama na intrigantne diskretne modele s kompleksnim matričnim elementima tuneliranja i sintetskm magnetskim poljima.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/17/12/125002/meta

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti