POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


U časopisu Physica B: Condensed Matter D. Radić objavio je poopćenje i svojevrsnu rekapitaulaciju teorijskog istraživačkog rada u području fizike nanoelektromehaničkih sustava (NEMS), rađenu u suradnji s kolegama s Chalmers University of Technology i Gothenburg University.

Suradnja je rezultirala s dva rada objavljena u Physical Review Letters [1], [2] u protekle tri godine. Analiziran je NEMS, karbonska nanocjevčica (CNT) učvršćena na metalne kontakte, u kojoj je magnetomotorno vezanje tunelirajuće struje elektrona i mehaničkih vibracija cjevčice ostvareno vanjskim magnetskim poljem. U slučaju magnetskih kontakata, koji diskriminacijom spinskog transporta vode na negativni diferencijlni otpor spoja, uočen je novi mehanizam elektromehaničke nestabilnosti, temeljen na korelaciji zaposjednuća kvantnih spinskih stanja u CNT i njene mehaničke brzine, koji sustav vodi u režim samoekscitiranih oscilacija na kojem se temelji tehnologija modernih oscilatora [1]. Suprotno praktički udžbeničkoj paradigmi, daljnji rezultati ukazuju da je nestabilnost prisutna čak i u slučaju pozitivnog diferencijalnog otpora spoja, npr. spajanjem CNT na nemagnetske kontakte, ali da je potrebno napustiti kvaziadijabatsku granicu odziva električki-mehanički podsustav i uzeti u obzir retardacijske efekte [2].

(DOI: 10.1016/j.physb.2014.11.077)

[1] D. Radić et al, Phys. Rev. Lett. 107, 236802 (2011)

[2] D. Radić and L. Y. Gorelik, Phys. Rev. Lett. 111, 186802 (2013)

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti