POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


Stanice imaju fascinantnu osobinu da uredno organiziraju svoju unutrašnjost uz pomoć motornih proteina. Takav jedan protein poznat pod imenom citoplazmatski dinein pokreće ključne procese u našim stanicama, kao što su transport tvari u neuronima i formiranje diobenog vretena koje dijeli kromosome za vrijeme stanične diobe. Ipak, malo se zna o ponašanju motornog proteina dineina u živoj stanici. Nenad Pavin s Fizičkog odsjeka PMF-a i Iva Tolić-Norrelykke s Max Planck instituta u Dresdenu, zajedno sa suradnicima, uspjeli su promatrati pojedinačne molekule dineina kako se kreću kroz stanicu, vežu za proteinski polimer mikrotubul i hodaju po njemu.

Autori su otkrili da se dinein veže u dva koraka, prvo na mikrotubul, a potom i na proteine sidra u staničnoj kori. Pokazali su da, suprotno od dosadasnje paradigme, dineini pronalaze sidra tako da difundiraju uzduž mikrotubula, a prilikom vezanja na sidro počinju se kretati usmjereno. Ova nova i tehnički zahtjevna zapažanja na razini pojedinačnih molekula pomažu da se komadići slagalice slože u potpunu sliku ponašanja dineina u živoj stanici.

Originalni članak:

Vaishnavi Ananthanarayanan, Martin Schattat, Sven K. Vogel, Alexander Krull, Nenad Pavin and Iva M. Tolić-Nørrelykke: Dynein motion switches from diffusive to directed upon cortical anchoring.

Cell (2013),  http://www.cell.com/abstract/S0092-8674(13)00586-2

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti