POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


Fotoničke rešetke u 4 dimenzije

U novom izdanju časopisa Physical Review A članovi Fizičkog odsjeka Dario Jukić i Hrvoje Buljan objavili su članak pod naslovom ˝Four-dimensional photonic lattices and discrete tesseract solitons˝.

 
Jedno od osnovnih svojstava fizikalnih sustava koje određuje njihova svojstva je dimenzionalnost. Ovo posebno vrijedi za fotoničke rešetke: periodične strukture u kojima svjetlost pokazuje mnoštvo zanimljivih fenomena. Tipični primjeri su solitoni i vorteksi u nelinearnim fotoničkim rešetkama.
 
 
U ovom radu autori su proučavali 4-dimenzionalne diskretne fotoničke rešetke. Iako zvuči kao čisto teorijsko razmatranje, autori ukazuju da ovakvi sustavi zaista mogu postojati u kontinuiranom 3-dimenzionalnom prostoru. Radi se o tome da diskretne rešetke dimenzija većeg od 3 mogu postojati u kontinuiranom prostoru niže dimenzije. To je ilustrirano na slici koja pokazuje realizaciju 2D konačne rešetke na pravcu, uz pretpostavku da veze među čvorovima ne ovise o njihovoj duljini ili euklidskoj udaljenosti. Konačno, autori su predložili način kojim bi se ove 4D fotoničke rešetke mogle eksperimentalno realizirati.
 
 
Autor: webmaster FO
Popis obavijesti