POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


U časopisu Physical Review Letters  n_ToF kolaboracija na CERNu, čiji su članovi prof. dr. sc. Damir Bosnar i Petar Žugec mag. phys. s Fizičkog odsjeka, objavila je rad "Neutron capture cross section of unstable 63Ni: implications for stellar nucleosynthesis". 

 

Ovaj udarni presjek je izmjeren po prvi puta i mjereni podaci koji su za faktor dva veći od teorijskih predviđanja imaju  značajan utjecaj na stelarne modele produkcije elemenata, naročito 63Cu, 64Ni i 64Zn, u masivnim zvijezdama.

n_ToF (neutron time-of-flight) kolaboracija na CERNu je osnovana na poticaj nobelovca Carla Rubbia s ciljem mjerenja udarnih presjeka neutronskih uhvata na jezgrama značajnim za istraživanja procesa nastanka elemenata u zvijezdama te istraživanje reakcija važnih za tehnološke aplikacije u nuklearnim reaktorima.
 
Autor: webmaster FO
Popis obavijesti