POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


U novom broju časopisa Nuclear Physics News objavljen je pozvani revijalni članak (feature article) Tamare Nikšić i Daria Vretenara Microscopic Evolution of Nuclear Equilibrium Shapes, Nuclear Physics News, 21:4, 14-21 (2011). Evolucija oblika atomskih jezgri predstavlja važno područje istraživanja u nuklearnoj fizici niskih energija. Novi i zanimljivi eksperimentalni podaci dobivaju se u velikim akceleratorima koji koriste radioaktivne ionske snopove za proučavanje strukture egzotičnih jezgri daleko od doline stabilnosti. Interpretacija novih eksperimentalnih rezultata zahtijeva razvoj naprednih teorijskih metoda, često povezanih s inovativnim tehnikama naprednog računarstva i računalnih simulacija. 

 

U ovom su članku prikazane neke od primjena novog teorijskog pristupa, zasnovanog na teoriji energijskih funkcionala gustoće, u opisu zanimljivih pojava promjene oblika jezgri i odgovarajuće evolucije kompleksnih spektara pobuđenja. Koristeći globalni nuklearni energijski funkcional gustoće, opisana je pojava koegzistencije različitih oblika u izotopima kriptona siromašnim neutronima, fazni prijelaz u ravnotežnim stanjima izotopa neodimija u području s N=90 neutrona,  kao i pojava triaksijalnih oblika u izotopima platine. Mogućnost opisa ovako različitih fizikalnih fenomena u jedinstvenom mikroskopskom modelu, interpretacija kompleksnih spektara i kvantitavno slaganje s eksperimentom, ilustriraju univerzalnost teorijskog pristupa zasnovanog na energijskim funkcionalima gustoće.  
Autor: webmaster FO
Popis obavijesti