POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


Znanstveni novak Petar Žugec, mag. phys., objavio je  samostalno u časopisu Nuclear Instruments and Methods A  znanstveni članak pod naslovom „A coincidental timing model for the scintillating fibers“ [1].

U članku je prikazan analitički model razvijen za opis propagacije svjetlosnog pulsa u scintilacijskoj niti, slika 1. Analiziran  je utjecaj broja fotona na vremenske svojstva pulsa, izuzetno važna za točnost određivanja mjesta pojave pulsa u niti kod koincidencijskih mjerenja, slika 2. Scinitlacijske niti, posebno iščitavane silicijevim fotomultiplikatorima, imaju sve veću ulogu u eksperimentima nuklearne fizike, fizike elementarnih čestica te mogućoj primjeni u medicinskim uređajima i predmet su intenzivnog istraživanja [2]. Ovaj članak daje teorijsko objašnjenje dijela mjerenja koje je autor napravio tijekom i poslije rada na diplomskom radu u laboratoriju prof. dr. sc. D. Bosnara na Fizičkom odsjeku PMF i mjerenja u suradnji s dr. P. Achenbachom tijekom višestrukih boravaka na Institut fuer Kernphysik, Mainz.  

 
Slika 1: Shematski prikaz propagacije svjetlosnog pulsa nastalog u scintilacijskoj niti na udaljenosti l od jednog kraja niti.
 
 
  
Slika 2 Analitičkim modelom predviđena ovisnost vremenske rezolucije o broju stvorenih fotona kod koincidencijskih mjerenja signala na oba kraja niti.  
 
[1] P. Žugec, Nucl. Instr. Meth. A659 (2011) 307
[2] S. Sanchez Majos, et al. Nucl. Instr. Meth. A610 (2009) 502
 
Autor: webmaster FO
Popis obavijesti