Repozitorij

Ponedjeljak 3. veljače 2020.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Ivana Lihtar Simulacije odziva detektora NeuLAND na nabijene čestice I. Gašparić (IRB) PDF PDF
9:30-9:55 Niko Jurlina Računalne simulacije nuklearnih reakcija s tri jezgre u izlaznom kanalu N. Soić (IRB) PDF PDF
10:00-10:25 Nina Girotto Neadijabatski fononi u visoko dopiranom grafenu D. Novko (IF) PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Josip Atelj Bornovo pravilo u poopćenim kvantnim mjerenjima H. Nikolić (IRB) PDF PDF
11:30-11:55 Grgur Palle Razmatranje Hohenberg-Mermin-Wagnerovog argumenta o 2D magnetskim uređenjima D. Sunko PDF PDF
12:00-13:15   RUČAK      
13:15-13:40 Mate Picukarić Nejednakosti između fizikalnih parametara crnih rupa I. Smolić PDF PDF
13:45-14:10 Filip Huško Stope stapanja galaksija: veza s udjelom bliskih parova i vremenskom skalom stapanja V. Jelić (IRB) PDF PDF
14:15-14:40 Ivan Nikolić Istraživanje korelacije izmedu kinetičkog Sunyaev-Zel’dovich efekta i kozmološkog signala neutralnog vodika V. Jelić (IRB) PDF PDF
14:45-15:15   ANKETA i PAUZA      
15:15-15:40 Marin Vilović Numeričke metode za rješavanje Navier-Stokes jednadžbe D. Horvatić PDF PDF
15:45-16:10 Gabrijela Markota Tranzijentna spektroskopija manjinskih nosioca I. Capan (IRB) PDF PDF
16:15-16:45 Katarina Vulić Optimizacija protuelektrode u električki plutajućem fotokondenzatoru V. Đerek PDF PDF

 

Utorak 4. veljače 2020.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Ivana Puljić Precizno ugađanje temperature u sustavu hladnih atoma rubidija T. Ban (IF) PDF PDF
9:30-9:55 Kaja Krhač Study of a possibility to measure ESSnuSB neutrino flux by observing elastic scatterings of neutrinos on orbital electrons B. Kliček (IRB) PDF PDF
10:00-10:25 Mario Rušec Magnetska svojstva YBa2Cu3O6.4 monokristala I. Kokanović PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Luka Lotina Raspad neparno-neparne jezgre 68Ga dobivene (n,2n) reakcijom s brzim neutronima M. Uroić (IRB) PDF PDF
11:30-11:55 Matija Livaić Usporedba Dirac-von Neumannove i C* algebarske aksiomatizacije kvantne mehanike I. Gogić (PMF-MO) i I. Smolić PDF PDF
12:00-12:25 Marko Cvitković Razotkrivanje strukture nukleona pomoću neuronskih mreža K. Kumerički PDF PDF
12:30-13:30   RUČAK      
13:30-13:55 Aleksandar Opančar Skeniranje atmosferskog plazmenog mlaza helija korištenjem laserski induciranog sloma S. Milošević (IF) PDF PDF
14:00-14:25 Vedran Brusar Dielektrična svojstva multiferoičnog antiferomagneta T. Ivek (IF) PDF PDF
14:30-15:00   PAUZA      
15:00-15:25 Toma Petrinović Izgradnja i karakterizacija optičkog pojačala za ultrastabilni diodni laserski sustav D. Aumiler (IF) PDF PDF
15:30-15:55 David Orešković Gravitacija kao kvadrat baždarne teorije L. Jonke (IRB) PDF PDF
16:00-16:25 Matej Pavlović Određivanje stupnjeva slobode pomoću dubokog učenja D. Horvatić PDF PDF

 

>

Srijeda 5. veljače 2020.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Luka Bakrač Karakterizacija električki aktivnih defekata u poluvodičima metodom kapacitivnih tranzijenata I. Capan (IRB) PDF PDF
9:30-9:55 Jamal Hammoud Noncommutaive Geometry T. Jurić (IRB) PDF PDF
10:00-10-25 Marija Jakelić Produkcija fotona u visokoenergijskim proton-jezgra sudarima S. Benić PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Martin Bajzek Analiza fenomena "ridge"-a u p-p te Pb-Pb sudarima na ALICE eksperimentu N. Poljak PDF PPTX
11:30-11:55 Lucija Tomašić Izračun strukture u centralnim problemima eliptičnih oblika A.S. Smith (IRB) PDF PDF
12:00-12:25 Domagoj Božan Istraživanje zvjezdanih tragova u međuzvjezdanom prostoru L. Palaversa (IRB) PDF PDF
12:30-13:30   RUČAK      
13:30-13:55 Marko Ruža Primjena strojno naučenih potencijala na molekularne kristale I. Lončarić (IRB) PDF PDF
14:00-14:25 Dario Rudec SSH model u 1D i 2D u svrhu prikaza uloge topologije u kvantnoj mehanici H. Buljan PDF PPTX
14:30-15:00   PAUZA      
15:00-15:25 Kristijan Gorički Međuigra stanja jednočestičnog karaktera i kolektivnih pobuđenja izotopa olova pobuđenih reakcijama prijenosa neutrona S. Szilner (IRB) PDF PDF
15:30-15:55 Karlo Delić Quantum Completeness T. Jurić (IRB) PDF PDF
16:00-16:25 Tin Hadži Veljković Boosted Higgs kinematics V. Brigljević (IRB) PDF PDF