Repozitorij

MINI-KONFERENCIJA 2018/19

Ponedjeljak 28. siječnja 2019.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Ana Bokulić Ergopodručja u općoj teoriji relativnosti I. Smolić PDF PDF
9:30-9:55 Marta Fatović Računi na nivou dvije petlje za QED A. Ilakovac PDF PDF
10:00-10:25 Ana-Marija Kožuljević Opažanje polarizacije gama zračenja M. Makek PDF PDF
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Toni Dunatov Dvočestična "ridge" korelacija N. Poljak PDF PPTX
11:30-11:55 Lucija Nora Farkaš

Analitički opis metastabilnosti u kritičnom ponašanju neuređenog sustava

I. Balog (IF) PDF PDF
12:00-13:00   PAUZA ZA RUČAK      
13:00-13:25 Matej Vilić

Električni transport u slitinama visoke entropije

E. Tafra PDF PDF
13:30-13:55 Augustin Orešković

Sinteza niobij disulfida i interkalacija niklom

M. Novak PDF PDF
14:00-14:25 Jelena Filipović

Gravitacija kao relativistička teorija polja

L. Jonke (IRB) PDF PDF
14:30-15:00   PAUZA      
15:00-15:25 Ante Ravlić Astrofizicki nuklearni procesi na konačnoj temperaturi N. Paar PDF PDF
15:30-15:55 Marta Čolaković-Bencerić Mogu li se  super-ljuske vidjeti pomoću radioteleskopa LOFAR? V. Jelić (IRB) PDF PDF
16:00-16:25 David Prelogović Gauge invarijantnost i modulacijska nestabilnost u nelinearnim fotoničkim sustavima s umjetnim magnetskim poljima H. Buljan PDF PPT

 

Utorak 29. siječnja 2019.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
9:00-9:25 Sebastian Horvat Funkcije strukture protona ERASMUS/K. Kumerički PDF PPTX
9:30-9:55 Josipa Diklić Potraga za egzotičnim strukturama u jezgrama sumpora T. Mijatović (IRB) PDF PDF
10:00-10:25 Juraj Ovčar Strojno učenje interatomskih potencijala I. Lončarić (IRB) PDF PPTX
10:30-11:00   PAUZA      
11:00-11:25 Ana Senkić Primjena i nadogradnja eksperimentalnog postava za konfokalnu mikroskopiju 2-D materijala N. Vujičić (IF) PDF PDF
11:30-11:55 Barbara Keran Formiranje pseudoprocijepa topološkom rekonstrukcijom dvodimenzionalne dirakovske vrpce u okolini Lifshitzove točke

D. Radić

PDF PPSX
12:00-13:00   PAUZA ZA RUČAK      
13:00-13:25 Ana Erceg Poravnanje različitih vrsta međuzvjezdane materije u širem području 3C 196 polja V. Smolčić PDF PDF
13:30-13:55 Ivan Ćorić Određivanje neodređenosti hadronske strukture metodama strojnog učenja K. Kumerički PDF PDF
14:00-14:25 Marin Spaić Utjecaj anizotropije trodimenzionalne slobodnoelektronske disperzije na gustoću stanja sustava izloženog periodičkom potencijalu D. Radić PDF PDF
14:30-15:00   PAUZA      
15:00-15:25 Dunja Ivković Neutronska aktivacija antimona M Uroić (IRB) PDF PDF
15:30-15:55 Luka Palada Reakcije izazvane snopom 9LI na metama 7Li i 19F N. Soić (IRB) PDF PPTX
16:00-16:25 Blaž Ivšić Oscilatorna dinamika GTPaze Rac1 u amebi Dictyostelium discoideum I. Weber (IRB) PDF PPTX

 

>

Srijeda 30. siječnja 2019.

Vrijeme Govornik Tema Mentor Sem. Prez.
10:00-10:25 Marko Imbrišak Primjena algoritamske diferencijacije u određivanju rubova mnogostrukosti za model kemijske kinetike alfa-pinena T. Nikšić PDF PDF
10:30-10:55 Marija Čuić Ispitivanje kvantne strukture prostorvremena A. Samsarov (IRB) PDF PDF
11:00-11:30   PAUZA      
11:30-11:55 Anton Perkov Produkcija gluona u sudarima teških jezgara D. Horvatić PDF PDF
12:00-12:25 David Karatović Ispitivanje iskrenja postava nadograđene komore vremenske projekcije u ALICE detektoru na LHC-u M. Planinić PDF PDF