Repozitorij

Raspored izlaganja

Voditelj sekcije: Ana Cipriš, Ponedjeljak 30. siječnja 2017.

Govornik Naslov Mentor Vrijeme Sem. Prez.
Valentino Jadriško Optička svojstva jednoslojnog i dvoslojnog MoS Nataša Vujičić 9:00-9:25 PDF PDF
Tomislav Brodar Električki aktivni defekti uvedeni ionskom implantacijom u SiC Ivana Capan 9:30-9:55 PDF PPT
Damjan Blažeka Kombinacija TOF-ERDA spektrometrije i raspršenja ionskim topom Zdravko Siketić 10:00-10:25 PDF PPTX
Vlatko Gašparić Nanostrukturirani silicij - priprava metodom anodizacije i spektroskopska karakterizacija Mile Ivanda 10:30-10:55 PDF PDF
Romana Popočovski Proizvodnja i detekcija neutrona Neven Soić 11:00-11:25 PDF PDF

Voditelj sekcije: Valentino Jadriško, Ponedjeljak 30. siječnja 2017.

Govornik Naslov Mentor Vrijeme Sem. Prez.
Vanja Marić Manganiti s uređenjem naboja: ac i dc transportna svojstva Tomislav Ivek 13:00-13:25 PDF PDF
Matej Roguljić Optimizacija algoritma za identifikaciju hadronskih mlazova nastalih raspadom ultrarelativističkih Higgsovih bozona u dva b kvarka Dinko Ferenček 13:30-13:55 PDF PDF
Ana Cipriš Određivanje broja hladnih atoma umagneto-optičkoj stupici Nataša Vujičić 14:00-14:25 PDF PDF
Domagoj Kovačić Stabilizacija optičkog frekventnog češlja Damir Aumiler 14:30-14:55 PDF PPTX

Voditelj sekcije: Romana Popočovski, Ponedjeljak 30. siječnja 2017.

Govornik Naslov Mentor Vrijeme Sem. Prez.
Danijel Buhin Sub-Doplerovo hlađenje atoma Ticijana Ban 15:30-15:55 PDF PPTX
Bruno Šlaus Sinhrotronsko zračenje galaksija u XXL-North polju Vernesa Smolčić 16:00-16:25 PDF PDF
Ana Najev Potraga za novim elektronskim fazama u jako poddopiranim kupratnim supravodičima Miroslav Požek 16:30-16:55 PDF PDF
Zvonimir Boban Proučavanje ravnoteže momenata u diobenom vretenu Nenad Pavin 17:00-17:25    

Voditelj sekcije: Zvonimir Boban, Utorak 31. siječnja 2017.

Govornik Naslov Mentor Vrijeme Sem. Prez.
Irena Barjašić Nasljeđivanje simetrija u gravitacijskim teorijama Ivica Smolić 9:00-9:25 PDF PDF
Bruno Gudac Sinteza i priprema uzoraka topološkog izolatora za transportna mjerenja Mario Novak 9:30-9:55 PDF PPTX
Matija Medvidović Put prema anyonima u ultrahladnim plinovima: analogija sa frakcijskim kvantnim Hallovim efektom Hrvoje Buljan 10:00-10:25 PDF PPTX
Grgur Šimunić Uloga topoloških svojstava konfiguracijskog prostora u višečestičnim sustavima identičnih čestica Hrvoje Buljan 10:30-10:55 PDF PDF
Luka Gulin Meissnerov efekt crnih rupa Ivica Smolić 11:00-11:25 PDF PDF

Voditelj sekcije: Grgur Šimunić, Utorak 31. siječnja 2017.

Govornik Naslov Mentor Vrijeme Sem. Prez.
Eugen Rožić Neekvivalentnost ansambala u (kompleksnim) mrežama Vinko Zlatić 13:00-13:25 PDF PDF
Deni Nurkić Nuklearne reakcije 10B+12C i građa lakih atomskih jezgara Matko Milin 13:30-13:55 PDF PPTX
Petar Fumić Istraživanja pozitivne i negativne recipročnosti u evolucionarnim igrama Vinko Zlatić 14:00-14:25 PDF PDF
Petar Grahovac Predviđanje oscilatornog kretanja računanjem složenosti Cmp kratkih vremenskih nizova ... Zoran Rajilić 14:30-14:55 PDF PDF

Voditelj sekcije: Deni Nurkić, Utorak 31. siječnja 2017.

Govornik Naslov Mentor Vrijeme Sem. Prez.
Marin Vukšić Mjerenja apsorpcijskog spektra kvantnih točaka od indijevog fosfida i cinkovog selenida transient-absorption spektroskopijom Zeger Hens 15:30-15:55 PDF PPTX
Ivo Duvnjak Isingov model pomoću kompleksnih mreža Davor Horvatić 16:00-16:25 PDF PDF
Ivana Retkovac Šešelja Usporedba dviju komplementarnih metoda grafitizacije HPHT monokristalnog dijamanta 1ionskim snopom Milko Jakšić 16:30-16:55 PDF PDF
Bruno Buljan Modeliranje intermikrotubularne dinamike stokastičnim računalnim metodama Matko Glunčić 17:00-17:25 PDF PDF