Repozitorij

Raspored izlaganja

Ponedjeljak 1. veljače 2016.

Vrijeme Govornik Naslov Mentor Sem. Prez.
9:00 Toni Marković Sinteza monokristala topološkog izolatora modificiranom Bridgman metodom M. Novak PDF PDF
9:30 Matija Kalanj Magnetska svojstva organskih multiferoika baziranih na CuCl4 D. Pajić PDF PDF
10:00 Antonio Štrkalj Ab initio izračun elektronske strukture jednoslojnog molibden disulfida V. Despoja PDF PDF
10:30   PAUZA      
11:00 Nives Bonačić Specific heat in anisotropic stylemagnetic materials under applied magnetic fields C. Pfleiderer (TU München) PDF PDF
11:30 Josip Augustin Janeš Nanostrukture dobivene magnetronskim rasprašivanjem M. Buljan (IRB) PDF PPTX
12:00   PAUZA ZA RUČAK      
13:30 Borna Radatović Nanofabrication of single hole transistors G. Katsaros (Linz) PDF PDF
14:00 Mihovil Bosnar 3D fotonička rešetka u sustavu 2D valovoda H. Buljan PDF PDF
14:30   PAUZA      
15:00 Katja Kustura Slobodna ekspanzija anyona iz osnovnog stanja u potencijalu harmoničkog oscilatora H. Buljan PDF PDF
15:30 Paula Tomić Sintetska Lorentzova sila na hladne atome rubidija T. Ban (IF) PDF PDF
16:00 Julio Car Radijativna sila na hladne atome rubidija inducirana optičkim frekventnim češljem D. Aumiler (IF) PDF PPTX

Utorak 2. veljače 2016.

Vrijeme Govornik Naslov Mentor Sem. Prez.
9:00 Barbara Šoda Gravitacija i entropija I. Smolić PDF PDF
9:30 Lovro Basioli Crne rupe i termodinamika M. Cvitan PDF PDF
10:00 Suzana Bedić Kosa crnih rupa I. Smolić PDF PDF
10:30   PAUZA      
11:00 Mateo Paulišić Kauzalna struktura prostor-vremena i narušenja kronalnosti I. Smolić PDF PDF
11:30 Clay James Grewcoe Regularizacija korelatora tenzora energije i impulsa i anomalija traga M. Cvitan PDF PDF
12:00   PAUZA ZA RUČAK      
13:30 Domagoj Leljak Mase kvarkova i mezona u vakuumu i na konačnoj temperaturi D. Horvatić PDF PDF
14:00 Ivica Kičić Određivanje totalnog udarnog presjeka procesa e- e+ –> hadroni do prvog reda u QCD konstanti vezanja G. Duplančić (IRB) PDF PDF
14:30   PAUZA      
15:00 Marija Mađor-Božinović Renormalizacijske grupne jednadžbe A. Ilakovac PDF PDF
15:30 Lucija Bajan Proces Drella i Yana i potraga za teškim česticama na hadronskim sudarivačima K. Kumerički PDF PDF
16:00 N.N. Temeljna svojstva rezonancija S. Ceci (IRB)    

Srijeda 3. veljače 2016.

Vrijeme Govornik Naslov Mentor Sem. Prez.
9:00 Ines Markulin Utjecaj metode blokiranja orbitala na karakteristike raspada egzotičnih jezgara T. Marketin PDF PDF
9:30 Marko Jerčić Izrada koincidencijskog sklopa za mjerenja okidajućih kozmičkih zraka i njihova karakterizacija N. Poljak PDF PDF
10:00 Ivana Barišić Dust properties of galaxies at redshift z ~  5-6 P. Capak (CalTech) PDF PDF
10:30   PAUZA      
11:00 Mario Petričević Optimizacija Niza Čerenkovljevih teleskopa (CTA) pomoću Monte Carlo simulacija D. Hrupec (IRB) PDF PDF
11:30 Luka Luketin V-doped MIL-53(Al)-EPR studies F. Callens (Gent) PDF PPTX
12:00   PAUZA ZA RUČAK      
13:00 Marija Turković Model gustoće molekularnih motora na mikrotubulima M. Glunčić PDF PDF
13:30 Ivana Ban Uloga pivotiranja mikrotubula u formiranju diobenog vretena N. Pavin PDF PDF