Repozitorij

Repozitorij je prazan

Arhiva 2014/15: Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Mini-konferencija 5-6. veljače 2015.

 

Četvrtak 5. veljače 2015.

Vrijeme Govornik Naslov Mentor Sem. Prez.
9h00 Jure Dragović Magnetska svojstva oksida tankih filmova prijelaznih metala D. Pajić PDF PDF
9h30 Marko Kuveždić Električni transport u sustavima s jakim elektronskim korelacijama M. Basletić PDF PDF
10h00 Igor Marković Sinteza i karakterizacija sustava spinskog trimera M. Grbić PDF PDF
10h30   PAUZA      
11h00 Pavao Roko Andričević Ion channelling T. Tadić PDF PDF
11h30 Petar Marević Opis oktupolnih pobuđenja atomske jezgre pomoću relativističkih nuklearnih energijskih funkcionala gustoće T. Nikšić PDF PDF
12h00   PAUZA ZA RUČAK      
13h30 Pavla Šenjug Mjerenje temperature kvark-gluon plazme M. Makek PDF PDF
14h00 Nikola Vukman Mjerenje dielektrona pomoću Hadron Blind Detektora (HBD-a) u PHENIX eksperimentu M. Makek PDF PDF
14h30 Nikola Tomašević Kvantna isprepletenost i superluminalna komunikacija H. Nikolić PDF PDF

 

 

Petak 6. veljače 2015.
Vrijeme Govornik Naslov Mentor Sem. Prez.
9h00 Lana Ceraj Mjerenje mase neutralnog vodika dalekih galaksija V. Smolčić PDF PDF
9h30 Neven Tomičić Monte Carlo simulacije galaktičkih jata i protoclustera V. Smolčić PDF PPT
10h00 Igor Novak Ekstrapolacijske metode oscilatorske baze u modelima srednjeg polja

T. Nikšić

PDF PDF
10h30   PAUZA      
11h00 Agneza Bosilj Analiza stabilnosti za model samoorganizacije dineinskih motora N. Pavin PDF PDF
11h30 Frano Poljak Magnetoencefalografska istraživanja senzorne memorije S. Supek PDF PDF