Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Simboličko programiranje

Šifra: 150449
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Horvatić
izv. prof. dr. sc. Petar Žugec
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Horvatić - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Petar Žugec - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Student bi se trebao upoznati s radom u okruženju nekog sustava za računalnu algebru (npr. Sage, IPython+moduli, Matematica, Maple ili slično). Trebao bi znati u takvom sustavu numerički i grafički reprezentirati matematičke objekte koje susreće na kolegijima matematičke analize i algebre te matematičkih metoda fizike. Odgovarajuće matematičke probleme bi trebao moći riješiiti jednolinijskim računalnim kodom, a po potrebi i nešto složenijim programiranjem. Upotrebom svih navedenih vještina trebao bi moći računalno simulirati fizikalne sustave. Glavni cilj predmeta je opremiti studenta vještinama potrebnim za rješavanje problema pomoću računala u daljnjem tijeku studija.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1.Uvod u kolegij i sustave za računalnu algebru [3 sata]
2.Sučelje 2.1. Radni list i ćelije 2.2. Elementarno računanje 2.3. Help sustav 2.4. Poruke o greškama [3 sata]
3.Programiranje 3.1. Liste i drugi spremnici [6 sati] 3.2. Kontrola toka izvršavanja 3.3. Funkcije [3 sata] 3.4. Crtanje grafova [4 sata]
4.Matematika 4.1. Simbolički izrazi [2 sata] 4.2. Jednadžbe [3 sata] 4.3. Matematička analiza [3 sata] 4.4. Linearna algebra [3 sata] 4.5. Diferencijalne jednadžbe [5 sati] 4.6. Statistika [2 sata] 4.7. Prilagodba funkcije podacima [2 sata]
5.Primjeri iz fizike: Mehanika [6 sati]

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, e-učenje.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, domaće zadaće, projekt, on-line provjere znanja.

UVJETI ZA POTPIS:
Rješavanje domaćih zadaća, pristupanje on-line provjeri znanja, izrada završnog projekta na računalu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Studenti izrađuju tijekom semestra domaće zadaće i pristupaju on-line provjerama znanja (60 bodova), a na kraju izrađuju završni projekt (40 bodova). Skala ocjenjivanja je 40-54 bodova dovoljan, 55-69 dobar, 70-84 vrlo dobar i 85-100 izvrstan uspjeh.
Literatura:
  1. K. Kumerički, Sage računalno okruženje za fizičare, http://www.phy.pmf.unizg.hr/~kkumer/sage/
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Računarstvo i praktikum
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija: