Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Reaktorska fizika

Šifra: 63046
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar
Izvođači: prof. dr. sc. Damir Bosnar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Reaktorska fizika je upoznavanje studenata s osnovama kontrolirane lančane reakcije nuklearne fisije i principa rada nuklearnog reaktora.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.1. formulirati i obrazložiti temeljne zakone fizike što uključuje mehaniku, elektromagnetizam i termodinamiku;
1.2. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.3. primijeniti standardne metode matematičke fizike, posebno matematičke analize i linearne algebre te odgovarajuće numeričke metode kod rješavanja fizikalnih problema;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u polju fizike te dati stručno mišljenje o njihovom dosegu i mogućim primjenama;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Reaktorska fizika student će biti sposoban:
1. Kvalitativno opisati dobivanje energije kod nuklearne fisije;
2. Kvalitativno opisati lančane reakcije;
3. Kvalitativno opisati usporavanja i difuzije neutrona.
4. Opisati princip rada reaktora, protokole sigurnosti i produketa kod sagorijevanja goriva.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Dobivanje energije neutronski induciranim cijepanjem jezgri. (2 predavanja)
2. Detalji lančane reakcije. (2 predavanja)
3. Difuzija i usporavanje neutrona. (2 predavanja)
4. Proračuni kritičnosti reaktora.(2 predavanja)
5. Upravljanje reaktorom (kinetika). (2 predavanja)
6. Nuklearno goriva i njegov ciklus. (2 predavanja)
7. Zaštita od zračenja i štitovi.
8. Sigurnost u radu nuklearnog reaktora.

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit. Usmeni ispit
Literatura:
  1. W.M.Stacey: Nuclear Reactor Physics, Wiley-Interscience, 2001.
  2. J.L. Lamarsh, A.J. Baratta: Introduction to Nuclear Engineering,Prentice Hall, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematičke metode fizike 2
Položen : Opća fizika 4
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti