Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Primjena lasera u medicini

Šifra: 205480
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Ticijana Ban
Izvođači: dr. sc. Ticijana Ban - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 14
Seminar 14
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Laserska svjetlost različitih karakteristika (boja, snaga, trajanje laserske emisije) koristi se u suvremenoj medicini kao dijagnostički, terapijski i kirurški alat. Način na koji različiti laseri međudjeluju s različitim komponentama biološkog tkiva ključ je za razumijevanje upotrebe lasera u medicini. Temelj ovog predmeta je, stoga, opis fizikalnih načela apsorpcije i raspršenja i njihova primjena na opis interakcije svjetlosti i tkiva, te transporta svjetlosti kroz tkivo. Sadržaj predmeta je slijedeći: 1. Emisija i apsorpcija elektromagnetskog zračenja; 2. Osnove fizikalnih principa rada lasera; 3. Opis različitih laserskih sistema; 4. Optički rezonatori; 5. Međudjelovanje svjetlosti i tkiva I (refleksija, apsorpcija, raspršenje, lom); 6. Međudjelovanje svjetlosti i tkiva II (fotokemijska interakcija - zagrijavanje, foto-ablacija, foto-razaranje); 7. Primjeri upotrebe lasera u medicini; 8. Sigurnost rada s laserima.
Literatura:
  1. W. Demtroder, Atoms, Molecules and Photons, Springer Verlag, 2006.
  2. M. H. Niemz, Laser tissue interactions, 3rd edition, Springer Verlag, 2003
  3. D. Meschede, Optics, Light and Lasers, WILLEY-VICH Verlag GmbH & Co. KgaA, 2004.
  4. O. Svelto, Principles of Lasers, Plenum Press 1982.
1. semestar
Medicinska fizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Medicinska fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti