Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz fizike elementarnih čestica

Šifra: 63029
ECTS: 14.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Izvođenjem laboratorijskih vježbi, studenti će upoznati složenije aspekte eksperimentalnog rada u području fizike elementarnih čestica te steći samostalnost u radu koja je neizostavni dio istraživanja u fizici. Znanje stečeno na predavanjima iz kolegija Fizika elementarnih čestica 1 i 2 studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima, pridonoseći dubljem razumijevanju pojedinih tema. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju naprednih detektora i elektronike za mjerenje određenih fizičkih veličina te u sklapanju aparature s ciljem eksperimentalnog istraživanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje eksperimenta u cilju dobivanja traženog rezultata;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. raditi u istraživačkom timu s visokim stupnjem samostalnosti i preuzeti odgovornost za planiranje i provođenje dijela istraživanja i/ili projekta;
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Praktikum iz fizike elementarnih čestica će biti sposoban:
* samostalno koristiti složene detektorske sustave i elektroniku koja se rabi u tom području
* samostalno analizirati dobivene rezultate iz mjerenja, interpretirati ih i određivati pogreške mjerenja.
* predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća
* povezati teorijska znanja iz fizike elementarnih čestica s izvođenjem vježbe i funkcioniranje sastavnih dijelova aparature

SADRŽAJ PREDMETA:

Tijekom semestra svaki student odradi sljedeće laboratorijske vježbe:
1. Detekcija zračenja uporabom: scintilacijskih detektora (plastični scintilator, NaI, BaF2, LSO), poluvodičkog detektora, vertikalne posmične komore;
2. Vremensko odlučivanje i koincidencijska mjerenja;
3. Brza elektronika;
4. Fizičko-programski sklop za sakupljanje i pohranu podataka u računalu;
5. Obrada i analiza podataka i pogrešaka;
6. Mjerenje brzine miona iz svemirskog zračenja;
7. Mjerenje vremena života miona;
8. Mjerenje magnetskog momenta miona;
9. Mjerenje vremena života pozitronija;
10. Mjerenje distribucije i energije gama zraka iz raspada pozitronija

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja. Napraviti referat s rezultatima mjerenja i interpretacijom rezultata.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:
Literatura:
  1. D. H. Perkins: Introduction to High Energy Physics, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
    W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Experiments, Springer Verlag, 1994.
    P. R. Bevington, D. K. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, McGraw-Hill, 1992
  2. Izabrani znanstveni članci.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
Položen : Praktikum iz moderne fizike
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti