Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodička praksa nastave kemije

Šifra: 63149
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Stjecanje prvih iskustava u neposrednom radu s osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima. Izravno upoznavanje rada i načina funkcioniranja škole kao ustanove. Uvod u školsku administraciju. Upoznavanje rada psihološko-pedagoške službe. Upoznavanje izravnog odnosa škole i šire društvene zajednice.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije;
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene;
2.3. koristiti kemijski račun;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Očekuje se da će po završetku predmeta (nakon uspješno obavljene pedagoške prakse) polaznici moći:
1. Prirediti nastavni sat na zadanu temu u okviru izvedbenog plana nastavnika-mentora.
2. Uspješno održati nastavni sat na zadanu temu u razredu nastavnika-mentora.
3. Napisati kritički osvrt na vlastiti nastavni sat koji je održan u razredu nastavnika-mentora.
4. Napisati kritički osvrt na vršnjakov nastavni sat koji je održan u razredu nastavnika-mentora.
5. Predvidjeti i spriječiti moguće negativne događaje tijekom nastavnog sata (ponašanje učenika, nezgode...).
6. Objektivno procijeniti i vrednovati učenička postignuća na kraju održanog nastavnog sata.
7. Ovladati temeljnim pravilima školske administracije.

SADRŽAJ PREDMETA:

Izrada pisanih i drugih materijalnih priprema za nastavu. Upoznavanje društvenih, administrativnih, odgojnih i psiholoških obaveza nastavnika. Upoznavanje organizacije škole i njene uloge u društvenom okružju. Stjecanje Izravnog iskustva radom u razredu. Upoznavanje školske administracije. Sudjelovanje u školskim i izvanškolskim aktivnostima (seminari za nastavnike, natjecanja, stručni skupovi).
Metodologija rada: Studenti, u manjim grupama, a zajedno sa svojim školskim mentorima i uz svu podršku nastavnika i asistenata Metodike nastave kemije, ovladavaju potrebnim temeljnim vještinama izvođenja nastave u realnim uvjetima. Na kraju ciklusa student održava jedan ispitni sat kojem, uz školskog mentora i ostale studente iz skupine, prisustvuje i nastavnik Metodike nastave kemije.

OBVEZE STUDENATA:

Obveze studenta: Hospitacije: Prisustvovati na najmanje 10 oglednih predavanja mentora u osnovnoj ili srednjoj školi. Individualna predavanja: Pripremiti i održati do četiri individualna predavanja u osnovnoj ili srednjoj školi (najčešće gimnaziji) te jedno ispitno predavanje. Prikazi i osvrti: Napisati prikaz nastavnog sata i kritički osvrt na jedno ispitno predavanje vršnjaka. Ostale obaveze: Pomagati mentoru pri pripremi nastave, pokusa i izradi nastavnih pomagala.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Održavanje ispitnog nastavnog sata (u osnovnoj ili srednjoj školi). Metodičku uspješnost održanog ispitnog sata zajedno diskutiraju i procjenjuju školski mentor, ostali studenti iz grupe i nastavnik Metodike nastave kemije.
Literatura:
  1. 1. Udžbenici i priručnici kemije i srodnih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi (različiti izdavači i godine izdanja).
  2. DOPUNSKA LITERATURA:
    1. Svi udžbenici i priručnici kolegija prethodnika
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodika nastave kemije 2
Odslušan : Praktikum iz metodike nastave kemije
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti