Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika

Šifra: 112578
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Pavin
Izvođači: Ivan Sigmund , mag. phys. - Seminar

Ivan Sigmund , mag. phys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
Nakon položenog ispita, student će moći:
1. Uvesti i objasniti pojmove koji su relevantni za kinematiku, uključujući pomak, brzinu i ubrzanje.
2. Navesti i objasniti Newtonove zakoni.
3. Uvesti i objasniti pojmove koji su relevantni za mehaniku, uključujući rad, energiju, impuls i količinu gibanja kao i elastičnost materijala.
4. Opisati i objasniti silu i tlak koji stvaraju fluidi kada su u mirovanju te kada su u pokretu.
5. Uvesti i objasniti pojmove koji su relevantni za temperaturu i toplinu.
6. Opisati i objasniti prirodu valova.
7. Uvesti i objasniti električnu silu, električno polje, električnu energiju, magnetsku silu, magnetsko polje te elektromagnetske valove.
8. Opisati refleksiju i lom svjetlosti.
9. Navesti i objasniti elementarne čestice, radioaktivnost te ionizirajuće zračenje.

SADRŽAJ PREDMETA:

Ciljevi predmeta su: pomoći studentima u razvijanju konceptualnog razumijevanja načela fizike;
pomoći studentima da unaprijede svoje vještine rasuđivanja;
pokazati studentima širok raspon primjena načela fizike, mnoga primjenjena u biomedicini.

Predavanja i vježbe tjedno (15 tjedana ukupno):
1. Kinematika.
2. Sile i Newtonovi zakoni.
3. Rad i energija.
4. Impuls i količina gibanja.
5. Jednostavno harmonijsko titranje i elastičnost.
6. Fluidi.
7. Temperatura i toplina.
8. Termodinamika.
9. Valovi i zvuk.
10. Električne sile, električna polja, električna potencijalna energija.
11. Magnetne sile i magnetna polja.
12. Elektromagnetski valovi.
13. Refleksija i lom svjetlosti.
14. Čestice i valovi.
15. Nuklearna fizika i radioaktivnost, ionizirajuće zračenje.
Literatura:
  1. Cutnell & Johnson: Physics, 9th edition, John Wiley and Sons, (2012)
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Nenad Pavin:

    prema usmenom dogovoru ili dogovoru mejlom

    Lokacija: 422

Obavijesti