Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika izvan standardnog modela

Šifra: 63036
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Kumerički
Izvođači: prof. dr. sc. Krešimir Kumerički - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija je upućivanje studenta u postojeće spoznaje o mogućoj fizici izvan standardnog modela fizike elementarnih čestica.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. SPOSOBNOST UČENJA
5.3. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno položenog kolegija student će biti sposoban:
1. Opisati pokazatelje fizike izvan standardnog modela (neutrinske mase, tamna tvar, itd);
2. Opisati nedostatke standardnog modela fizike elementarnih čestica;
3. Opisati najvažnije pokušaje proširenja standardnog modela (unifikacija sila, supersimetrije, itd);
4. Kritički se osvrnuti na najnovije rezultate istraživanja u području fizike izvan standardnog modela;

SADRŽAJ PREDMETA:
(Prema tjednima nastave:)
1. Otkriće nove fizike i statistika
2. Mase neutrina - eksperimenti
3. Mase neutrina - teorija, mehanizam njihalice
4. Tamna tvar i energija
5. Bariogeneza, inflacija i problemi fizike okusa
6. Problem hijerarhije
7. Simetrije standardnog modela
8. Teorije velikih unifikacija (GUT) - ujedinjenje sila
9. Teorije velikih unifikacija (GUT) - ujedinjenje čestica
10. Supersimetrične teorije
11. Trenutno popularne ideje i modeli I
12. Trenutno popularne ideje i modeli II

OBVEZE STUDENATA:

Rješavanje domaćih zadaća.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti izrađuju tijekom semestra domaće zadaće te sudjeluju u on-line testovima znanja putem sustava za e-učenje. Obje aktivnosti se boduju i ukupan broj raspoloživih bodova je nešto veći od 100. Ocjena se formira prema skali:: 40-54 bodova dovoljan, 55-69 dobar, 70-84 vrlo dobar i 85-100 izvrstan uspjeh.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti