Fizički odsjek

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizički odsjek

OIB: 28163265527      

IBAN: HR5823600001101522208

 

                                  Adresa:                                                          Kontakt:                   
                         Bijenička cesta 32                                           tel: +385 (1) 460 5555
                                              HR-10000 Zagreb (Kako do nas)                    
 

Pročelnik:  izv. prof. dr. sc. Mihael Makek tel: +385 (1) 460 5516;   e-mail: procelnik@phy.hr
Zamjenik pročelnika: izv. prof. dr. sc. Ivan Kupčić (ECTS koordinator/nastavna pitanja), tel: +385 (1) 460 5558
Ured pročelnika tel: +385 (1) 460 5517
 
 
 
 
Ured za studente                                                         Ured za poslijediplomski studij       
                                                                                          

      Kontakt:                                                                        Kontakt:                                               

                                               tel:  +385 (1) 460 5518           

          tel: +385 (1) 460 5595,                                             tel: +385 01 460 5649                           

                  e-mail:referada@phy.hr                                                e-mail: pds@phy.hr                                

 

 

Ured za projekte                                                             Središnja knjižnica za fiziku

Kontakt:                                                                            Kontakt: 

tel: +385 (1) 460 5673                                                    tel: +385 (1) 460 5661

tel: +385 (1) 460 5679                                                    tel: +385 (1) 460 5596

e- mail: projekti@phy.hr                                                  e- mail: knjiznica@phy.hr

 

OSTALE  INFORMACIJE:

 

 

 

Stručne i opće službe

 

Za medije: prpmf@dekanat.pmf.hr

 

Uredništvo WWW stranica
  e-mail kontakt  (dopune, izmjene)