Atomska, molekulska i optička fizika


Upute za upis

Studenti uz redovne (obavezne) predmete upisuju 4 izborna predmeta po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.


  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj