O djelatniku

prof. dr. sc. Ivan Kokanović

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 226
Telefon:4605551
Telefon kućni:5551
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za eksperimentalnu fiziku
Godina diplomiranja:1985.
Godina magistriranja:1988.
Godina doktoriranja:1991.
Na zavodu od:1985.

Nastava

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Rođen sam u Gundincima 29. srpnja 1961. Osnovnu i srednju školu sam pohađao i završio u Gundincima i Slavonskom Brodu. Dodiplomski studij, smjer dipl. inž. fizike, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu upisao sam 1981. godine. Diplomirao sam 11. studenog 1985. radom "Izrada amorfnih slitina", uz mentorstvo prof. dr. sc. Borana Leontića. Prosjek ocjena dodiplomskog studija bio mi je 4.8.

            5. travnja 1986. godine zaposlen sam na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na mjestu znanstvenog novaka, te sam od tada bio uključen u niz znanstvenih i nastavnih aktivnosti u navedenoj ustanovi.

            Poslijediplomski studij fizike čvrstog stanja upisao sam u siječnju 1986. Prosjek ocjena poslijediplomskog studija bio mi je 4.8.

8. studenog 1988. magistrirao sam radom "Ispitivanje magnetskih i transportnih svojstava amorfnih metalnih sistema /4d-3d/-H", uz mentorstvo prof. dr. sc. Borana Leontića.

            Doktorirao sam 5. ožujka 1991. disertacijom pod naslovom "Kvantna interferencija i elektron-elektron interakcija u nekim neuređenim vodičima", uzmentorstvo prof. dr. sc. Borana Leontića. U zvanje viši asistent na Fizičkom odsjeku PMF-a izabran sam 1.7. 1994. godine.

            Od 5. travnja 1986. zaposlen sam u Fizičkom zavodu.

            1991. sudjelovao u Domovinskom ratu u postrojbama Zbora narodne garde i Hrvatske vojske

            29. rujna 1997. izabran sam u zvanje Docenta.

            17. listopada 2002. ponovo sam izabran u zvanje Docenta.

            22. studeni 2007. izabran sam u zvanje izvaredni professor.

            13. studeni 2018. izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora

01. listopada 2010.- 2013. pomoćnik sam pročelnika za investicijsko održavanje

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 

1. B.Leontić, J.Lukatela, P.Dubček, I.Kokanović: Magnetoresistance of hydrogen-doped Zr2Ni metallic glass, Phys.Rev.Lett. 58 (1987) 1479.

 

2. P.Dubček, I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Electronic properties and localization effects in some hydrogen-doped 4d-3d metallic glasses, Mater. Sci. and Engineering 99 (1988) 191.

 

3. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Evidence for electron-electron interaction and localization effects in the magnetic susceptibility of hydrogen-doped Zr-Ni metallic glass, Solid State Commun. 69 (1989) 447.

 

4. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Magnetic susceptibility of hydrogen-doped 4d-3d metallic glasses, Fizika 21, Suppl.1 (1989) 206.

 

5. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Weak-localization and Coulomb-interaction effects in hydrogen-doped Zr-Ni and Zr-Cu metallic glasses, Phys.Rev.B 41 (1990) 958.

 

6. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela, J.Ivkov: Hall effect in Zr-Ni and Zr-Cu metallic glasses doped with hydrogen, Phys.Rev.B 42 (1990) 11 587.

 

7. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Reply to the “Comment on the “Weak-localization and Coulomb-interaction effects in hydrogen-doped Zr-Ni and Zr-Cu metallic glasses,” Phys.Rev.B 45 (1992) 5 070.

 

8. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: The use of hydrogen as a probe to study quantum interference at defects in metallic glasses, Fizika A1, (I. Supek Memorial volume) (1992) 49.

 

9. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Influence of localization and electron-electron interaction on the superconducting transition temperature in hydrogen-doped Zr-3d metallic glasses, Jour. of Non-Cryst. Solids 156-158 (1993) 352.

 

10. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Hydrogen-induced degradation of the superconducting transition temperature in Zr-Ni and Zr-Cu metallic glasses,” Phys.Rev.B 47 (1993) 2764.

 

11. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela, Ž.Marohnić, S.Rešetić: The electrical resistivity of hydrogen-doped Zr-Co metallic glasses, Jour. of Non-Cryst. Solids 185 (1995) 163.

 

12. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Influence of hydrogen on the superconducting and the paramagnetic properties of some Zr-3d metallic glasses, Fizika (M.Paić Memorial volume) (1995) 615.

 

13. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela, S.Rešetić, Er.Girt: Hydrogen-induced changes in temperature dependence of the resistivity in Zr-Fe metallic glasses, Solid State Commun. 94 (1995) 217.

 

14. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: The resistivity and the magnetoresistivity of hydrogen-doped Zr67 Co33 metallic glass, Jour. of Non-Cryst. Solids 205-207 (1996) 673.

 

15. I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela, M. Basletić, A. Hamzić: Magnetic field dependence of the resistivity in hydrogen-doped Zr-Fe metallic glass, Mater. Sci. and Engineering A226-228 (1997) 706.

 

16. I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela, D. Dujmić, M. Jakšić: Evaluation of effects of nanoscale inhomogeneities on the superconducting transition temperature in hydrogen-doped Zr-Co metallic glasses, Fizika A6 (1997) 33.

 

17. I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela. K. Zadro: The magnetic susceptibility of hydrogen-doped Zr67Co33 metallic glasses, JMMM 188 (1998) 138.

 

18. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela, I Kušević: Transport properties of hydrogen-doped (Zr80Fe20)1-xHx metallic glass, Jour. of Non-Cryst. Solids 250-252 (1999) 795.

 

19. I.Kokanović, J.Lukatela: Electronic properties of hydrogen-doped (Zr803d20)1-xHx (3d = Fe, Co, Ni) metallic glasses, Fizika A (1999) 113.

 

20. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Hydrogen-induced changes in magnetic susceptibility of (Zr68Fe32)1-xHx metallic glasses, Phys. Rev. B 60, (1999) 7440.

 

21. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela, A. Tonejc: The effect of absorbed hydrogen on the chemical short-range order in Zr68Fe32 metallic glass, Jour. of Met. and Nan. Materials 8, (2000) 744.

 

22. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: The influence of hydrogen on the superconducting transition temperature in hydrogen-doped Zr80Co20 metallic glasses, Physica B 244-288 (2000) 1970.

 

23. I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela: The magnetic susceptibility (Zr80Fe20)1-xHx metallic glass, JMMM 236 (2001) 42.

 

24. I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela: The magnetic susceptibility (Zr80Co20)1-xHx metallic glasses, Fizika A 10 (2001) 113.

 

25. Z. Mickovic, B. Leontic, I. Kokanović and D. Babic,Properties of theConducting Polymer Polyaniline, Proceedings of 6th Congress of the HK CIGRE Committee, Cavtat 2003;

 

26. I. Kokanović, A. Tonejc, Structure and crystallization of the partially crystalline Zr76Ni24 metallic glass, Materials Science and Engineering A 373 (2004) 26-32.

 

27. I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela, A.Tonejc, The effect of thermal -relaxation on the short-range order in Zr80Co20 metallic glass, Materials Science and Engineering A, structural materials properties, microstructure and processing 375-377 (2004) ; 688-692

 

28. I. Kokanović, A. Tonejc, Influence of hydrogen dopant on the structure and crystallization of the partially crystalline Zr76Ni24 metallic glass, Journal of Alloys and Compounds 371 (2004) 1-9.

 

29. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Transport properties of hydrogen-doped (Zr803d20)1-xHx (3d=Co, Ni) metallic glass, Physica Status Solidi B. 241 (2004) 908-915.

 

30. I. Kokanović, A. Tonejc,The effect of the thermal relaxation of the short-range order in melt-quenched Zr-Co and Zr-Ni alloys, Properties and Applications of Nanocrystalline Alloys from Amorphous Precursors / Idzikowski, Bogdan ; Švec, Peter ; Miglierini, Marcel (ed.). Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, (2005) 353-362.,

 

31. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Superconducting properties of thermaly-relaxed Zr80Co20 metallic glasses Fizika A. 15 (2006) 17-24.

 

32. I. Kokanović: Effect of disorder on the electrical resistivity in the partially crystalline

 

      Zr76Ni24 metallic glasses, Journal of Alloys and Compounds,421 (2006) 12-18.

 

33. I. Kokanović: Effect of heat treatment on various physical properties in Zr80Ni20 metallic     glass, Physica Status Solidi A, 203 (2006) 2029-2036.

 

 34. I. Kokanović, J. Cooper, S. Naqib, R. Islam, R.A. Chakalov, Effect of Zn substitution on the normal state magnetoresistivity of epitaxial Y0.95Ca0.05Ba2(Cu{1-x}Znx)3Oy and Y0.9Ca0.1Ba2Cu3Oy. Physical Review B. 73, (2006.) 184509-7.

 

35. A. Helzel, I. Kokanovic, D. Babic, L. V. Litvin, F. Rohlfing, F. Otto, C. Suergers and C. Strunk, Nonlocal Vortex Motion in Mesoscopic Amorphous Nb0.7Ge0.3 Structures, Phy. Rev. B 74, (2006) 220510(R).

 

 36. I. Kokanović, A. Helzel, D. Babić, C. Suergers and C. Strunk, Effect of vortex-core size on the flux lattice in a mesoscopic superconducting strip, Phy. Rev. B 77, (2008) 172504.

 

37.M. Novak, I. Kokanović, D. Babić, M. Baćani, A. Tonejc (2007.), Variable-range-hopping 1/2, 2/5 and 1/4 in HCl-doped polyaniline pelets, Synthetic Met. 159 (2009) ; 649-653. doi:10.1016/j.synthmet.2008.12.010

 

38. Baćani, Mirko; Babić, Dinko; Novak, Mario; Kokanović, Ivan; Fazinić, Stjepko.

 

Equilibrium doping of polyaniline by dodecylbenzenesulfonic acid. // Synthetic metals. 159 (2009) ; 2584-2589 (članak, znanstveni).

 

39. Kokanović, Ivan. The magnetic susceptibility of hydrogen-doped partially crystalline (Zr76Ni24)1-xHx metallic glasses. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 321 (2009) , 13; 1985-1989 (članak, znanstveni).

 

40. Kokanović, Ivan. Influence of hydrogen doping on the electrical resistivity of partially crystalline Zr76Ni24 metallic glass. // Journal of alloys and compounds. 481 (2009) ; 22-27 (članak, znanstveni).

 

41. Kokanović, Ivan; Cooper, Robert, John; Matusiak, Marcin, Nernst effect of epitaxial Y0.95Ca0.05Ba2(Cu1-xZnx)3Oy and Y0.9Ca0.1Ba2Cu3Oy films. // Physical Review Letters. 102 (2009) ; 187002-1-187002-4 (članak, znanstveni).

 

42. Matusiak, Marcin; Naqib, Saleh; Kokanović, Ivan; Cooper, John Robert.

 

Influence of the pseudogap on the Nernst coefficient of Y(0.9)Ca(0.1)Ba(2)Cu(3)O(y). // Europhysics Letters (EPL). 86 (2009) , 1; 17005-1-17005-5 (članak, znanstveni).

 

43. Babić, Dinko; Baćani, Mirko; Novak, Mario; Kokanović, Ivan. New aspects of variable- range-hopping conductivity in doped polyaniline. // Croatica chemica acta. 83 (2010) , 1; 1-5 (članak, znanstveni).

 

44. Novak, Mario; Kokanović, Ivan; Babić, Dinko; Baćani, Mirko. Influence of disorder on transport and magnetic properties of HCl-doped polyaniline pellets. // Journal of non-crystalline solids. 356 (2010) ; 1725-1729 (članak, znanstveni).

 

45. Novak, Mario; Kokanovć, Ivan; Baćani, Mirko; Babić, Dinko.
Interplay of Curie-type and Pauli-type magnetic susceptibilities in HCl-doped polyaniline pellets. // European physical journal B : condensed matter physics. 83 (2011) , 1; 57-61 (članak, znanstveni).

 

46. Sutherland; Mike, Hills; Dan, Tan; B., Altarawneh; M. M., Harrison; N., Gillet; J., O’Farrell; E., Goh1; S., Bensemann; T., Kokanović; Ivan, Syers; P., Cooper; J.R., Suchitra;E. Sebastian; Evidence for Dirac Nodes from Quantum Oscillations in SrFe2As2. // Physical review B - Rapid communications. 84 (2011) ; 180506-1-180506-4 (članak, znanstveni).

 

47. Kokanović, Ivan; Cooper, John Robert, Kazumasa Iida, Changes in the in- and out-of-plane magnetic susceptibility of YBCO crystals with temperature and hole contentEurophysics Letters (EPL). (2012) prihvaćen. (članak, znanstveni).

 

48. M. Novak, Ivan Kokanović, Effects of absorbed hydrogen on the electronic properties of   (Zr2Fe)1−xHx metallic glasses, J. Phys.: Condens. Matter, 24, (2012) 235701. (članak,           znanstveni).

49. Kokanović, Ivan; Hills D.J.; Sutherland M.L.; Liang, R.; Cooper, J.R.

Diamagnetism of YBa2Cu3O6+x crystals above Tc : evidence for Gaussian fluctuations. // Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. 88 (2013) ; 060505(R)-1-060505(R)-5  

50. Bacani, Mirko; Novak, Mario; Kokanović, Ivan; Babić, Dinko.

Hopping Electron Transport in Doped Polyaniline : an Experimental Verification of the Fogler- Teber-Shklovskii Model. // Synthetic metals. 172 (2013) ; 28-31

51. Cooper, J.R.; Loram, J.W.; Kokanović, Ivan; Storey, J.G.; Tallon, J.L.

Pseudogap in YBa2Cu3O6+δ is not bounded by a line of phase transitions : Thermodynamic evidence. // Physical review B - Rapid communications. 89 (2014) ; 201104-1-201104-5

52. Jing Fei Yu; B. J. Ramshaw; Kokanović, Ivan; K. A. Modic; N. Harrison; James Day; Ruixing Liang; W. N. Hardy; D. A. Bonn; A. McCollam; S. R. Julian; and J. R. Cooper.

Magnetization of underdoped YBa 2 Cu 3 O y above the irreversibility field. // Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. 92 (2015) ; 180509-1(R)-180509_5(R)

53. Filip Orbanić, Ivan Kokanović.

Impact of quenched disorder and crystallization on electrical resistivity in Zr67Co33 metallic glass. // Journal of non-crystalline solids. 428 (2015) ; 31-35

54. Kokanović  Ivan,  Cooper, J. R.Magnetic susceptibility of YBa2Cu3O6+x crystals: Unusual Curie behavior and small contributions from charge density waves,  PHYSICAL REVIEW B, Volume:  94    Issue:  7      Article Number:  075155    Published:  AUG 29 2016

55. Orbanić, Filip; Novak, Mario; Baćani, Mirko; Kokanović, Ivan, Quantum oscillations in a lead chalcogenide three-dimensional Dirac system. // Physical review B. 95 (2017) , 3; 035208-1-035208-7

56. Baćani, Mirko; Novak, Mario; Orbanić, Filip; Prša, Krunoslav; Kokanović, Ivan and Babić, Dinko; Interplay of long-range and short-range Coulomb interactions in an Anderson-Mott insulator, Phys. Rev.B 96, 035104 (2017).

 

Pozvana predavanja na međunarodnom skupu

 

1. Kokanović Ivan; Tonejc Antun, The Effect of Thermal Relaxation on the Short-range Order in Melt-quenched Zr-Co and Zr-Ni Alloys// Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop (ARW) "Properties and Applications of Nanocrystalline Alloys Prepared from Amorphous precursors" / Idzikowski, Bogdan ; Švec, Peter (ur.). Bratislava : Slovak Academy of Sciences Bratislava, Slovakia, (2003) 44.

 

2. Kokanović, Ivan,

 

Nonlocal Flow of Vortices in Narrow Superconducting Channels, Physikalisches Kolloquium, Institute for Experimental and Applied Physics, University of Regensburg, Regensburg, Njemačka, (2005).

 

3. Kokanović Ivan; R. Cooper, John; H. Naqib, Saleh; S.Islam, Raihana; Chakalov, R.A.
Strong and unusual effect of Zn doping on the magnetoresistance of Y1-xCaxBa2Cu 3O7-d Thin Films // 2005 St. Andrews Workshop on Correlated Electrons and Complexity.
St. Andrews, Velika Britanija, (2005) 14.

 

Sudjelovanje na međunarodnom skupu

 

1. P.Dubček, I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Electronic properties and localization effects in some hydrogen-doped 4d-3d metallic glasses, 6th International Conference on Rapidly Quenched Metals, Montreal, Canada, 1987. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

2. J.Lukatela, B.Leontić, I.Kokanović: The use of hydrogen as a probe to study quantum interference at deffects in metallic glasses, 8th General Conference of the European Physical Society, Amsterdam, Netherlands, 1990. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

3. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Influence of localization and electron-electron interaction on the superconducting transition temperature in hydrogen-doped Zr-3d metallic glasses, 8th International Conference on Liquid and Amorphous Metals, Vienna, Austria, 1992. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

4. J.Lukatela, I.Kokanović, B.Leontić: Influence of localization and electron-electron interaction on the superconducting transition temperature in hydrogen-doped Zr-(3d-4d) metallic glasses, 13th General Conference of the Condensed Matter Division of the EPS, Regensburg, Germany, 1993. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

5. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela, D. Dujmić, M. Jakšić: Evaluation of effects of nanoscale inhomogeneities in hydrogen-doped metallic glasses, ISMANAM-95, Quebec, Canada, 1995. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

6. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: Temperature and magnetic field dependence of the resistivity in hydrogen-doped Zr-Fe metallic glass, ISMANAM-95, Quebec, Canada, 1995. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

7. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: The resistivity and the magnetoresistivity of hydrogen-doped Zr67 Co33 metallic glass, 9th International Conference on Liquid and Amorphous Metals, Chicago, USA, 1995. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

8. I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela, M. Basletić, A. Hamzić, Magnetic field dependence of the resistivity in hydrogen-doped Zr-Fe metallic glass, 9th International Conference on Rapidly Quenched Materials and Metastable Alloys Bratislava, Slovakia, 1996. Usmena prezentacija rada

 

9. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela, I Kušević: Transport properties of hydrogen-doped (Zr80Fe20)1-xHx metallic glass, 10th International Conference on Liquid and Amorphous Metals, Dortmund, Germany, 1998. Usmena prezentacija rada

 

10. Ivan Kokanović, R. Cooper, John; H. Naqib, Saleh; S. Islam, Raihana; Chakalov, R. A.
Strong effect of Zn and Ca substitution on a normal state magnetoresistivity of YBCO // IoP Superconductivity Group ANNUAL GENERAL MEETING / Lee, Derek (ur.), Bristol, Velika Britanija, (2005). (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

11. A. Helzel, I. Kokanović, D. Babic and S. Strunk, Nonlocal Vortex Dynamics in Narrow Superconducting Channels, Deutsche Phyisikalische Gesellschaft Fruehjarstagung des Arbeitskreises Festkoerperphysik, Dresden 2006. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

12. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela: The influence of hydrogen on the superconducting transition temperature in hydrogen-doped Zr80Co20 metallic glasses, 22nd International Conference on Low Temperature Physics, Helsinki, Finland, 1999. Usmena prezentacija rada

 

13. I.Kokanović, B.Leontić, J.Lukatela, A. Tonejc: The effect of absorbed hydrogen on the chemical short-range order in Zr68Fe32 metallic glass, Internacional Symposium on Metastable, Mechaniclly Alloyed and Nanocrystalline Materials, Dresden, Germany, 1999. Usmena prezentacija rada

 

14. I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela, A. Tonejc, The Effect of Thermal-Relaxation on the Short-Range Order in Zr80Co20 Metallic Glass, 11th International Conference on Rapidly Quenched Materials and Metastable Alloys Oxford, U. K., 2002. Usmena prezentacija rada

 

15. Ivan Kokanović, R. Cooper, John; H. Naqib, Saleh; S. Islam, Raihana; Chakalov, R. A.
Effect of Zn substitution on a normal state magnetoresistivity of Y1-yCayBa2(Cu1-xZnx)3O7-d films // IoP Superconductivity Group GENERAL MEETING / Lee, Derek (ur.), Bristol, Velika Britanija, (2005). (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

16. Ivan Kokanović, R. Cooper, John; H. Naqib, Saleh; S. Islam, Raihana; Chakalov, R. A.
Effect of Zn substitution on a normal state magnetoresistivity of Y1-yCayBa2(Cu1-xZnx)3O7-d films // IoP Superconductivity Group GENERAL MEETING / Lee, Derek (ur.), Bristol, Velika Britanija, (2006). (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

17. Douglas Guthrie, Ivan Kokanović and John Cooper, Investigation of temperature power law dependence in the normal state magnetoresistivity of BISCO, IoP GENERAL MEETING, CMMP, Lester, Velika Britanija, (2007). Usmena prezentacija rada

 

18. Matusiak, Marcin; Naqib, Saleh; Kokanovic, Ivan; R. Cooper, John. Influence of the pseudogap on the Nernst coefficient in Y0.9Ca0.1Ba2Cu3Oy // Exploring Quantum Matter: Visions and Opportunities Bristol-Cambridge-St Andrews Portfolio Partnership / Mackenzie, Andy (ur.). St Andrews, Scotland, UK, 2007. 14 (poster,sažetak,znanstveni).

 

19. M. Novak, I. Kokanović, D. Babić, M. Baćani (2008.), Influence of disorder on variable- rang-hopping exponents in HCl-doped polyaniine pellets, AMPERE NMR school, (Poznan/Wierzba 19.- 28.6. 2008), str. 65. Usmena prezentacija rada

 

20. Cooper, John; Matusiak, Marcin; Kokanović, Ivan; Hills, Daniel; Sutherland, Michael; Benseman, Timothy; Loram, John. Magnetic anisotropy of some cuprate superconductors // Americal Physical Society March Meeting 2010 / David Pine (ur.). Portland, OR, USA : Americal Physical Society, 2010. 1080-1080 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

21. Baćani, Mirko; Novak, Mario; Kokanović, Ivan; Babić, Dinko. Coupling of spin and charge in polyaniline pellets doped with HCl or DBSA // Proceedings of the Second International Symposium: Frontiers in Polymer Science / Bernadette Charleux, Stephen S.Z. Cheng, Jean-François Gérard, Axel H. E. Müller (ur.). Oxford : Elsevier, Oxford, 2011. 95-95 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

22. Sutherland, M.; Hills, D.; Tan, B.; Altarawneh, M.; Harrison, N.; Gillett, J.; Farrell, O’, Goh, S.; Bensemann, T.; Kokanovic, Ivan; Syers, P.; Cooper, J.R.; Sebastian, S.E. Evidence for Dirac-like excitations in SrFe2As2 from Quantum Oscillation Experiments // LT26 The 26th International Conference on Low Temperature Physics, LT26_Booklet / Zhong-Xian Zhao, Li Lu (ur.). Peking, Kina : Chinese Academy of Sciences, 2011. 368-368 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

23. Tan, B.; Sutherland, M.; Hills, D.; Altarawneh, M.; Harrison, N.; Gillett, J.; Farrell, O’, Goh, S.; Bensemann, T.; Kokanovic, Ivan; Syers, P.; Cooper, J.R.; Sebastian, S.E. Evidence for quasiparticle excitations from Dirac-type dispersion in SrFe2As2 in quantum oscillation experiments // SCES 2011 - Commemorating 100 Years of Superconductivity / Peter Littlewood, Gil Lonzarich (ur.). Cambridge : Cambridge Publications, 2011. 74-74 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

24. Mirko Baćani, IvanKokanović, Mario Novak, Dinko Babić; Effects of the Coulomb gap on electrical transport and magnetic properties of doped polyaniline// Collaborative Workshop, 28 - 31 March 2012 - Institute of Physics - Zagreb, Croatia.

 

25. Mario Novak, IvanKokanović; Effects of absorbed hydrogen on transport properties of       Zr2Fe metallic glasses// Collaborative Workshop, 28 - 31 March 2012 - Institute of             Physics - Zagreb, Croatia.

26. Ivan Kokanović izlaganje na konferenciji 20th International conference on magnetism Međunarodna znanstvena konferencija 5/7/2015-10/7/2015 Barcelona, Španjolska


27. Ivan Kokanović izlaganje na konferenciji The International Conference on Research in High Magnetic Fields  Međunarodna znanstvena konferencija 1/7/2015-4/7/2015  Grenoble, France


28. Mario Novak, Ivan Kokanović, izlaganje na konferenciji The 2015 E-MRS Spring Meeting Međunarodna znanstvena konferencija 11/5/2015-15/5/ 2015 Lille Francuska


29. Filip Orbanić, Ivan Kokanović izlaganje na konferenciji The Joint European Magnetic Symposia (JEMS) Međunarodna znanstvena konferencija 22/8/2016-26/8/2016 Glasgow, Vel. Britanija


30. Mario Novak, Ivan Kokanović izlaganje na konferenciji The 22nd International Conference on High Magnetic Fields in Semiconductor Physics Međunarodna znanstvena konferencija 24/7/2016-29/7/2016 Sapporo, Japan

31.Mario Novak, Ivan Kokanović; „International Conference on Strongly Correlated Electron Systems, SCES 2017, July 17 – July 21, 2017

32. Mario Novak, Ivan Kokanović; IUMRS ICAM 2017, 27 August -1 September 2017, Yoshida Campus, Kyoto University, Kyoto, Japan,

33. Filip Orbanić, Mario Novak, Ivan Kokanović; The 28th InternationalConference on Low Temperature Physics http://www.lt28.se/, August 9-16, 2017.   Gothenburg, Sweden
 

 

 

 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Znanstveni interes vezan mi je uz eksperimentalnu fiziku čvrstog stanja, prije svega u svezi s transportnim, magnetskim i termodinamičkim pojavama u neuređenim sistemima (metalnim staklima, nanokristalima, tankim filmovima, polimerima) i kristalnim visoko temperaturnim supravodičima.

 

Član stručnih društava  

Hrvatsko fizikalno društvo

IOP

 

Izabrani projekti

1 Voditelj međunarodnog projekta

 

1. Naziv projekta: Anisotropic Magnetic Properties of High Temperature Superconducters, Projekt Velike Britanije, University of Cambridge.

 

2. Naziv projekta:  “Specific Heat Capacity and Anisotropic Magnetic Properties of High Temperature Superconductors: YBa2Cu3O6+x and Tl2Ba2CuO6+x single crystals (CapMagHTS)” projekt MARIE CURIE Fellowship kao dio NEWFELPRO EU financiranih projekata. Projekt rađen na PMF, Zagreb i u Velikoj Britaniji, University of Cambridge. Voditelj projekta.

 

2 Voditelj domaćeg projekta

 

 1.Voditelj poticajnog Projekta MZT RH 119221 "Elektronska svojstva Zr-Fe metalnih stakala"

 

 2. Projekt MZT RH 0119262 "Nanoskopska svojstva odabranih anorganskih i organskih vodiča" 2002.-2006.

 3. Projekt MZT RH 119-1191458-1008 "Električna i magnetska svojstva odabranih anorganskih i organskih materijala" 2007.-2014. Voditelj projekta.

4. Projekt HRZZ RH (No. 6216) „Transport, magnetic and thermodynamic properties of selected inorganic and organic materials"  2014.-2018. Voditelj projekta.

5. Naziv projekta:  “Specific Heat Capacity and Anisotropic Magnetic Properties of High Temperature Superconductors: YBa2Cu3O6+x and Tl2Ba2CuO6+x single crystals (CapMagHTS)” projekt MARIE CURIE Fellowship kao dio NEWFELPRO EU financiranih projekata. Projekt rađen na PMF, Zagreb i u Velikoj Britaniji, University of Cambridge. Voditelj projekta. 2014-2016.

6. Projekt HRZZ RH (No. 6216) „Temeljna elektronska svojstva novih kvantnih materijala:bezmaseni i korelirani fermioni"  2018.-2022. Voditelj projekta.

 

 3 Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

 

Projekti MZT RH

 

1.         1-03-097 (voditelj: prof. dr. sc. Emil Babić) 1986. – 1996.

2.      119203 (voditelj: prof. dr. sc. Boran Leontić) 1996. – 2002.

3.      0119262 (voditelj: doc. dr. sc. Ivan Kokanović) 2002. – 2007.

4. Projekt MZT RH 119-1191458-1008 "Električna i magnetska svojstva odabranih anorganskih i organskih materijala" 2007.-2014. Voditelj projekta.

5. Projekt HRZZ RH (No. 6216) „Transport, magnetic and thermodynamic properties of selected inorganic and organic materials"  2014.-2018. Voditelj projekta.

6. Naziv projekta:  “Specific Heat Capacity and Anisotropic Magnetic Properties of High Temperature Superconductors: YBa2Cu3O6+x and Tl2Ba2CuO6+x single crystals (CapMagHTS)” projekt MARIE CURIE Fellowship kao dio NEWFELPRO EU financiranih projekata. Projekt rađen na PMF, Zagreb i u Velikoj Britaniji, University of Cambridge. Voditelj projekta. 2014.-2015.

 

Međunarodni projekti (Hrvatska – SAD)

 

1.         NIST PL-982 (voditelj: prof. dr. sc. Boran Leontić) 1990. – 1995.

2.      NIST JF-136 (voditelj: prof. dr. sc. Boran Leontić) 1996. – 2000.

 

Međunarodni projekti

 

 

1. Naziv projekta: Anisotropic Transport   Properties of High Temperature Superconducters, Projekt Velike Britanije

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Johan Cooper, University of Cambridge.

 

2. Naziv projekta: Vortex dynamics in NbGe micostructures, Njemački projekt

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Christoph Strunk.

3. Naziv projekta:  “Specific Heat Capacity and Anisotropic Magnetic Properties of High Temperature Superconductors: YBa2Cu3O6+x and Tl2Ba2CuO6+x single crystals (CapMagHTS)” projekt MARIE CURIE Fellowship kao dio NEWFELPRO EU financiranih projekata. Projekt rađen na PMF, Zagreb i u Velikoj Britaniji, University of Cambridge. Voditelj projekta.