Planinarske ture

Broj posjeta:
3108

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

 

PLANINARSKE TURE
ljetni semestar 2010./2011.

 

 

 

 

 

26. 03. 2011. subota SLJEME
sastanak kod TUNELA u 9.30 sati

02. 04. 2011. subota SLJEME
sastanak kod TUNELA u 9.30

09. 04. 2011. subota SLJEME
sastanak kod TUNELA u 9.30 sati

16. 04. 2011. subota SLJEME
sastanak kod TUNELA u 9.30

07. 05. 2011. subota SLJEME
sastanak kod TUNELA u 9.30 sati

14. 05. 2011. subota – KANU SAFARI - ZRMANJA


21. 05. 2011. subota SLJEME
sastanak kod TUNELA u 9.30

28. 05. 2011. subota SLJEME
sastanak kod TUNELA u 9.30