Doktorski studij Oceanologija

Polaganje Seminara I, II i III na Doktorskom studiju Oceanologije odvijat će se prema odluci Vijeća DSO i Vijeća Geološkog odsjeka PMF-a prema slijedećem protokolu:

a) student  je dužan putem zamolbe prijaviti temu i predložiti članove povjerenstava na sjednicu Vijeća DSO; nakon prihvaćene zamolbe odlukom se obavještavaju članovi povjerenstva i student o ishodu zamolbe, te im se šalje dokumentacija za odvijanje seminara (uobičajena dosadašnja procedura)

b) datum i vrijeme odvijanja seminara u on-line okruženju video vezom međusobno dogovaraju  student i članovi povjerenstva, te se o tome obavještava Referada, nako čega se šalje obavijest javnosti o održavanju seminara. Student i članovi povjerenstva su dužni zainteresiranim sudionicima  omogućiti priključivanje on-line seminaru.

c) pri ispunjavanju uobičajene dokumentacije o održavanju seminara članovi povjerenstva trebaju napisati koji je servis korišten za realizaciju održavanja seminara, te je dokumentaciju kao i ostvarenu ocjenu potrebno poslati elektronskom poštom na adrese:

referada@geol.pmf.hr

kpikelj.@geol.pmf.hr

d) prijavnice i indeks će se ispunjavati naknadno u dogovoru s voditeljicom studija i studentskom referadom

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti

DOKTORSKI STUDIJ OCEANOLOGIJA

 

Unos podataka za akademsku godinu 2020./2021. u tijeku...

 

 

 

 

 

 


Repozitorij

Repozitorij je prazan