Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 20.10.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Odsjeku za administrativne i opće poslove pri PMF-u, Geografskom odsjeku – 1 izvršitelj 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 20.10.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Odsjeku za administrativne i opće poslove pri PMF-u, Geografskom odsjeku – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Sanda Jalšovec.

Autor: Admin 2 dekanat

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

 

suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri PMF-u, Biološkom odsjeku, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2020-02-5385 „Prostorno-vremenska varijabilnost kopnenih i vodenih zajednica povremenih tekućica dinarskog krša (DinDRY) - 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=0f33409c-b84d-493b-8561-2e99a136d136

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka   77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

 

1) suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme do 4 godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8ca42f29-bfab-4fa5-b1c3-97e0c4426574

 

 

 

2) suradnika na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=5630d54e-a2d8-4c35-a09c-06efb1854a3f

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku u (središnjoj) službi za projekte i međunarodnu suradnju, pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=afefa0aa-da27-4296-bc8a-362f6365d48a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste- viši tehničar, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi Hrvatske, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=6ba3f2ce-0fb4-41e9-bbf4-102caf243a25

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 73. i  77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

  za izbor

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti