NAGRADA HAZU ZA NAJVIŠA ZNANSTVENA I UMJETNIČKA DOSTIGNUĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dodjeljuju se domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.
 

 • 2022.

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan - Fizički odsjek
(nagrada za razvoj teorije nelinearnih i međudjelujućih topoloških sustava i otkriće nelinearnih topoloških pojava u njima, odnosno za djelo koje je objavljeno u seriji od pet znanstvenih članaka koji čine znanstvenu cjelinu, u prestižnim znanstvenim časopisima)
 

 • 2021.

Prof. dr. sc. Marcela Hanzer  - Matematički odsjek
(nagrada za izuzetne recentne znanstvene doprinose u teoriji reprezentacija klasičnih p-adskih grupa i teoriji automorfnih formi te Langlandsovom programu koji uključuju potpuno određivanje polova degeneriranih Eisensteinovih redova za klasične grupe i one koje dolaze od Jordanovih algebri, potpun i eksplicitan opis theta liftova dualnih parova tipa I klasičnih p-adskih grupa, potpun i eksplicitan opis theta liftova reprezentacija koje imaju Whittakerov model te problema smještavanja reprezentacija s Whittakerovim modelima u standardne module i teoriji R-grupa za metaplektičke grupe; objavljeno u nizu od 6 radova u periodu od 2018. do 2021. u prestižnim međunarodnim časopisima)
 

 • 2019.

Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić - Fizički odsjek
(nagrada za skup od 6 znanstvenih radova koje je objavila u 2017. godini u posebnom izdanju časopisa Astronomy and Astrophysics, a koji se baziraju na pregledu neba u radio području usmjerenom prema COSMOS polju, pomoću Karl G. Jansky VLA radio teleskopa u Novom Meksiku u SAD-u)
 

 • 2018.

Prof. dr. sc. Zlatko Drmač - Matematički odsjek
(nagrada za niz od 10 znanstvenih radova objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u međunarodnim časopisima, od kojih HAZU posebno ističe ACM Transactions on Mathematical Software i SIAM Journal on Scientific Computing, povezanih u znanstvenu cjelinu pod nazivom - Razvoj robusnih numeričkih metoda linearne algebre za znanstveno računanje s primjenama u prirodnim i inženjerskim znanostima)
 

 • 2017.

Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Geološki odsjek
(nagrada za rad "Development of transient carbonate ramps in an evolving foreland basin u časopisu "Basin research" u kojem objašnjava kako se u Dinaridima tijekom eocena odvijala relativno brza tranzicija plitkomorskog karbonatnog režima u dubokomorski taložni sustav)
 

 • 2015.

Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka - Matematički odsjek
(nagrada za rad koji daje teorijsko opravdanje matematičkog modela toka kroz tanko područje, a objavljen je u nizu od 11 članaka objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u prestižnim međunarodnim časopisima, od kojih posebno ističemo "Journal of NonNewtonian Fluid Mechanics")
 

 • 2014.

Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić - Kemijski odsjek
(nagrada za izuzetne znanstvene rezultate vezane uz razvoj novih receptora aniona, kationa i neutralnih vrsta te fizikalno-kemijsko istraživanje odgovarajućih reakcija kompleksiranja, s naglaskom na utjecaj otapala, odnosno solvatacije na ravnoteže proučavanih procesa)

Prof. dr. sc. Toni Nikolić - Biološki odsjek
(nagrada za objavljivanje izuzetno vrijednog dvovolumnog djela "Sistematska botanika – raznolikost i evolucija biljnog svijeta" (Alfa d.d., Zagreb, 2013.))
 

 • 2013.

Prof. dr. sc. Amir Hamzić - Fizički odsjek
(nagrada za značajna znanstvena otkrića u istraživanju fizičkih svojstava oksidnih heterostruktura i spinskoga Hallova efekta u slitinama, koja ukazuju na buduća istraživanja u spintronici s izrazitim potencijalnim primjenama)
 

 • 2012.

Prof. dr. sc. Dražen Adamović - Matematički odsjek
(nagrada za otkrića novih konformnih ulaganja verteks-algebri i novih serija C2 konačnih verteks-algebri i super-algebri te dobivanje klasifikacije njihovih ireducibilnih reprezentacija, odnosno kontrukciju projektivnih reprezentacija W-algebri, koji su objavljeni u kompleksu znanstvenih radova)
 

 • 2010.

Prof. dr. sc. Anđelka Tonejc - Fizički odsjek
(nagrada za izvanredna postignuća tijekom posljednjih pet godina, kao i za cijeli znanstveni opus s izrazitim odjekom u međunarodnoj znanstvenoj zajednici)
 

 • 2009.

Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić - Matematički odsjek
(nagrada za područje prirodnih znanosti i matematike)

Dr. sc. Mirko Orlić - Geofizički odsjek
(nagrada za područje prirodnih geoznanosti znanosti)
 

 • 2008.

Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović - Kemijski odsjek
(nagrada za područje prirodnih znanosti i matematike, polje kemija) 

Prof. dr. sc. Kristijan Vlahoviček - Biološki odsjek
(nagrada za uspješan rad u bioinformatici) 
 

 • 2007.

Prof. dr. sc. Antun Tonejc - Fizički odsjek
(nagrada za značajna dostignuća u istraživanju novih slitina, faza, faznih pretvorbi u mikrostrukturama i nanostrukturama uzoraka pripravljenih u posebno ekstremnim uvjetima) 
 

 • 2006.

Prof. dr. sc. Zoran Vondraček - Matematički odsjek
(nagrada za znanstveni rad u teoriji vjerojatnosti i doprinos razvoju matematike ) 
 

 • 2003.

Prof. dr. sc. Andrej Dujella – Matematički odsjek
(nagrada za područje prirodnih znanosti i matematike)

Prof. dr. sc. Damir Viličić – Biološki odsjek 
(nagrada za područje prirodnih znanosti i matematike)
 

 • 2002.

Dr. sc. Mladen Žinić - Kemijski odsjek

Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević – Geološki odsjek 
 

 • 2001.

Prof. dr. Slobodan Brant - Fizički odsjek

Prof. dr. Dario Vretenar - Fizički odsjek
 

 • 2000.

Prof. dr. sc. Mirko Primc - Matematički odsjek
 

 • 1999.

Prof. dr. Zorica Veksli - Kemijski odsjek

Prof. dr. Mladen Juračić - Geološki odsjek
 

 • 1998.

Prof. dr. sc. Nikola Kallay - Kemijski odsjek
 

 • 1997.

Prof. dr. sc. Dražena Papeš - Biološki odsjek
 

 • 1995.

Dr. sc. Leo Klasinc - Kemijski odsjek

Prof. dr. sc. Vitomir Šunjić - Kemijski odsjek
 

 • 1994.

Prof. dr. Nikola Cindro - Kemijski odsjek