Seminar za diferencijalne jednadžbe i...

U ponedjeljak, 20.05.2024. s početkom u 12 sati u predavaonici 109 Piotr Michał Bies (Warsaw University of Technology) održat će predavanje pod naslovom:

Global-in-time regular unique solutions to the 1d thermoelasticity and time-asymptotic

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.


 

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci