Događanja

Seminar za teoriju vjerojatnosti
Autor: Božidar Tartaro
Seminar za algebru
Autor: Božidar Tartaro
Seminar za dinamičke sustave
Autor: Božidar Tartaro
Seminar za dinamičke sustave
Autor: Božidar Tartaro

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci