Zavod za matematičku analizu

Zavod za matematičku analizu osnovan je 1978.

Predstojnik Zavoda je Prof.dr.sc. Pavle Pandžić.

Glavni znanstveni interes članova Zavoda je funkcionalna analiza, posebno teorija operatora, C*-algebre i Hilbertovi C*-moduli, harmonijska analiza, valići i bazni okviri. Tim se temama bave Lj. Arambašić, D. Bakić, T. Berić, L. Cigler, I. Gogić, P. Goldstein, B. Guljaš, D. Ilišević i M. Tomašević.

Drugi glavni interes je teorija reprezentacija realnih reduktivnih grupa, posebno primjena Diracovih operatora u toj teoriji; time se bave J. Grgurić, K. Grizelj, D. Husadžić, H. Kraljević, P. Pandžić i A. Prlić.

Članovi Zavoda bave se i algebraskom topologijom (M. Bašić), Poviješću matematike (F.M. Brückler) i bioinformatikom (P. Goldstein).

Članovi Zavoda predaju brojne kolegije na preddiplomskom studiju i na diplomskim studijima. To se naročito odnosi na kolegije iz analize i funkcionalne analize (Matematička analiza 1 i 2, Osnove matematičke analize, Diferencijalni račun funkcija više varijabli, Integrali funkcija više varijabli, Kompleksna analiza, Normirani prostori, Operatori na normiranim prostorima), ali predaju i kolegije Linearna algebra 1 i 2, Diferencijalna geometrija 1 i 2, Uvod u matematiku, Elementarna geometrija, Povijest matematike, Metodika nastave matematike, Učenje poučavanjem i rješavanjem problema, Studentska natjecanja u matematici, Bioinformatika, Bioinformatika 1 i 2, te razne kolegije na prirodoslovnim studijima na PMF-u. Predaju i brojne kolegije na doktorskom studiju; u zadnjih nekoliko godina to su pristupni kolegij Geometrija i topologija, te napredni kolegiji iz teorije operatora i iz teorije reprezentacija.

Članovi Zavoda obnašaju ili su obnašali i brojne administrativne dužnosti. Tako je npr. H. Kraljević bio dugogodišnji dekan Matematičkog odjela, a potom i ministar znanosti i tehnologije 2000-02. P.Pandžić je bio v.d. dekana Matematičkog odjela 2005/2006, a D. Bakić je bio pročelnik Matematičkog odsjeka od 2010. do 2014.


Zavod za matematičku analizu

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Ljiljana Arambašić

  Email   A314   4605893

prof. dr. sc. Damir Bakić

  Email     5788

prof. dr. sc. Dijana Ilišević

  Email   320/III   5799

prof. dr. sc. Pavle Pandžić

  Email   A 312   (01)4605891

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević

  Email     5787

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Ilja Gogić

  Email   A310   5890

Docent

doc. dr. sc. Matija Bašić

  Email   A315   5894

doc. dr. sc. Franka Miriam Brückler

  Email   223   +38514605741

doc. dr. sc. Pavle Goldstein

  Email     5794

doc. dr. sc. Ana Prlić

  Email   A309   5889

Viši asistent

dr. sc. Karmen Grizelj

  Email     5787

Asistent

Luka Cigler , mag. math.

  Email     5766

Mateo Tomašević , mag. math.

  Email   231   5749

Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1