Financijska pismenost u suvremenom matematičkom obrazovanju

Matematički odsjek PMF-a je tijekom akademske godine 2022./2023. u suradnji s Addiko bankom provodio projekt Financijska pismenost u suvremenom matematičkom obrazovanju.

O ulozi i ciljevima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Voditelji projekta, doc. dr. sc. Matija Bašić i prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, osmislili su i pokrenuli ovaj projekt s ciljem uvođenja istraživački usmjerene nastave matematike koja podržava osobni razvoj, odgovornost, inovativnost i konceptualno razumijevanje primjene matematike u kontekstu svladavanja osnova financijske pismenosti.

Osim koristi za studente matematike i buduće nastavnike koji su sudjelovali na projektu, nastavnike matematike te učenike od 7. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole, projekt je potaknuo osnaživanje partnerstva i razmjenu iskustava između financijskih i obrazovnih institucija, od osnovnoškolske do sveučilišne razine.

Za širu javnost ovaj projekt usmjeren je na podizanje svijesti o važnosti financijske pismenosti, novih paradigmi u poučavanju matematike te integraciji različitih dijelova društva u ovakvim inicijativama.

O ulozi i ciljevima Addiko banke

Addiko banka, u skladu sa svojom poslovnom strategijom, promiče važnost podizanja financijske i digitalne pismenosti na nacionalnom nivou, naročito među mlađim generacijama koje se tek kreću susretati s potrebom upravljanja financijama.

Prema istraživanjima kojima Addiko raspolaže, mladi u dobi između 18 i 30 godina ne posjeduju dovoljno razumijevanje osnovnih financijskih pojmova, nemaju povjerenje u financijske institucije te ne poznaju spektar financijskih proizvoda za svakodnevno upravljanje vlastitim i poslovnim financijama (npr. tekući račun, kredit, platne kartice, udjeli u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima) u odrasloj dobi.

Kao posljedicu neznanja i nesigurnosti, mladi ograničeno koriste financijske proizvode, ne koriste digitalna rješenja u njihovoj punoj dostupnosti te nemaju znanja kako stvoriti svoju kreditnu sposobnost i biti svjestan svoje financijske povijesti, što je naročito važno kod ulaska u dugoročne financijske ugovore, kao što su stambeni krediti, poduzetničke inicijative i drugi.

U sklopu projekta izrađeni su materijali – scenariji poučavanja na temu financijske pismenosti koji su javno dostupni.

Preuzeti ih možete OVDJE.