MERIA

 

Puni naziv projekta: MERIA - Mathematics Education – Relevant, Interesting and Applicable (Matematičko obrazovanje – značajno, zanimljivo i primjenjivo)

Financiranje: Erasmus+ program Europske unije

Iznos EU sufinanciranja: 268.300,00 EUR.

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2016. - 31.08.2019.

Status projekta: Završen.

Web stranica projekta: https://meria-project.math.hr/

 

Opis projekta

Glavni cilj projekta MERIA bio je unapređenje kvalitete matematičkog obrazovanja u srednjim školama u Europi pomoću istraživački usmjerenih pristupa nastavi matematike uz odgovarajuću podršku profesionalnom razvoju nastavnika. Projekt MERIA razvijao je pozitivan stav prema matematici provodeći aktivnosti koje promoviraju matematiku kao privlačnu, važnu i nadasve korisnu.Jedan od obrazovnih ciljeva iz Strateškog okvira za Europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (ET 2020) je smanjenje udjela slabijih postignuća u čitalačkoj, matematičkoj i digitalnoj pismenosti te prirodoslovlju. Aktivnosti projekta MERIA bile su usmjerene upravo prema učenicima koji imaju poteškoće s učenjem matematike, a za krajnji cilj imaju poboljšanje njihovih znanja i stavova prema matematici. Aktivnosti su bile utemeljene na znanstvenim istraživanjima koja utvrđuju da učenici većinom ne mogu steći osnovne vještine ako nisu aktivno uključeni u situacije u kojima su te vještine potrebne i koje se od učenika doživljavaju kao smislene. Projekt MERIA fokusirao se na razvoj viših kognitivnih sposobnosti učenika u srednjoj školi kao i na nastavne metode zasnovane na problemskoj nastavi. Ti su ciljevi ostvareni osmišljavanjem inovativnih materijala za učenje i poučavanje matematike uz pružanje odgovarajuće potpore nastavnicima za razvoj njihovih profesionalnih kompetencija. Time se nastavnicima pruža podrška u stvaranju istraživački usmjerenih situacija u razredu.

 MERIA tim činili su stručnjaci iz 11 institucija iz četiriju država:

Prirodoslovno-matematički fakultet (Sveučilište u Zagrebu), Hrvatska – vodeći partner,

Fakultet elektrotehnike i računarstva (Sveučilište u Zagrebu), Hrvatska,

Fakultet organizacije i informatike (Sveučilište u Zagrebu), Hrvatska,

Hrvatsko matematičko društvo, Hrvatska,

XV. gimnazija, Hrvatska,

Sveučilište u Kopenhagenu, Danska,

Gimnazija Vordingborg, Danska,

Društvo nastavnika matematike, Danska,

Sveučilište u Utrechtu, Nizozemska,

Sveučilište u Ljubljani, Slovenija,

Nacionalni edukacijski institut, Slovenija.