BioMedMath

Puni naziv projekta: Razvoj internacionalnog diplomskog sveučilišnog studija biomedicinske matematike na PMF-u - BioMedMath

Financiranje: Europski socijalni fond kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Iznos dodijeljenih sredstava1.620.215,81 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 12.10.2018. - 12.01.2021.

Status projekta: Završen.

Web stranica projekta: https://biomedmath.math.hr/

 

Opis projekta

 Kroz projekt su ostvareni sljedeći ciljevi:

1) Izrađen je i predan na akreditaciju sveučilišni dvogodišnji diplomski studijski program iz biomedicinske matematike na engleskom jeziku, nositelj kojeg je Matematički odsjek PMF-a, 

2) Dodatno su povećane kompetencije nastavnika za organizaciju i provedbu kolegija na engleskom jeziku sudjelovanjem u edukativnim aktivnostima,

3) Osigurana je vidljivost novog programa i polja biomedicinske matematike raznim promotivno-edukativnim aktivnostima.

Kurikulum novog studija izradili su nastavnici Matematičkog odsjeka PMF-a u suradnji s nastavnicima Biološkog odsjeka PMF-a, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te znanstvenicima s Instituta Ruđer Bošković.

Kao partner na projektu je sudjelovala udruga Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić".

Program je trenutno u postupku akreditacije, a pokretanje novog studija očekuje se nakon uspješno okončanog postupka, odnosno po dobivenoj dopusnici za izvođenje. 

 

Strukturu studija s popisom kolegija i nastavnika možete pogledati ovdje.

 


Obavijesti