Uprava studija

Voditelj studija   Eduard Marušić-Paloka 

Zamjenik voditelja  Luka Grubišić

 

Vijeće doktorskog studija
 

1. Nenad Antonić 11. Eduard Marušić – Paloka
2. Krešimir Burazin 12. Igor Pažanin
3. Dean Crnković 13.  Sanja Rukavina
4. Ivan Dražić 14. Ivan Slapničar
6. Andrej Dujella 15. Hrvoje Šikić
7. Danijel Grahovac 16. Ninoslav Truhar
8.  Luka Grubišić 17.Ana Vukelić 
9. Borka Jadrijević 18. Vesna Županović 
10. Nikola Koceić-Bilan