Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Znanstveno računanje 2

Šifra: 45659
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je stjecanje vještine primjene naučenih numeričkih metoda koristeći računala. Također bi se produbilo shvaćanje pojmova aproksimacije, perturbacije, stabilnosti. Za razliku od kolegija Znanstveno računanje 1, ovdje bi se koristilo grafičko okruženje tipa MATLAB (Činjenica je da se u modernim inženjerskim aplikacijama modeliranje, analiza i numeričko računanje izvršavaju korištenjem sofisticiranih paketa kao što je MATLAB). Time bi se studente oslobodilo detalja programiranja a dala bi se sloboda eksperimentiranja s kompliciranijim studijskim problemima. Time je ovaj kolegij u isto vrijeme praktikum iz modeliranja i računanja.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Modeli s primjenama numeričke linearne algebre. Integralno korištenje tehnika i metoda naučenih u kolegiju Znanstveno računanje 1. (3 tjedna)
2. Modeli s običnim diferencijalnim jednadžbama. (5 tjedana)
3. Diskretna Fourierova transformacija. FFT. Primjene. (2 tjedna)
4. Nelinearni sustavi jednadžbi. Newtonova metoda. (3 tjedna)
Literatura:
 1. J. Demmel: Applied Numerical Linear Algebra
 2. R. Plato: Concise Numerical Mathematics
 3. J. Stoer, R. Bulirsch: Introduction to numerical analysis
 4. A. Iserles: A first course in the numerical analysis of differential equations
 5. G. Golub, Ch. Van Loan: Matrix computations
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Numerička analiza 1
Odslušan : Znanstveno računanje 1

Polaganje predmeta :
Položen : Numerička analiza 1
Položen : Znanstveno računanje 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Primijenjena matematika
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Nela Bosner:

  Termini konzultacija za akademsku godinu 2022./23. u zimskom semestru su :

  • utorak 10.00 - 12.00 u uredu 302.
  • prema dogovoru - za vrijeme trajanja kolokvija.
  Lokacija: 302

SADRŽAJ

Termin održavanja predavanja i vježbi: utorak 13.00 - 17.00

Predavaonice: Praktikum 3

Održavanje online nastave: po potrebi odvijat će se preko Zoom platforme na adresi xxx

e-kolegij: https://moodle.srce.hr/2022-2023/course/view.php?id=157871

Nastavnik: Nela Bosner

 • e-mail: nela@math.hr

Demonstrator:

 • e-mail:

 

Studentske obaveze

 • Tijekom semestra na vježbama se redovito zadaju projektni zadaci praktičnog tipa, koji se, u načelu, izrađuju na računalu. Projektni zadaci se, u pravilu, rješavaju na vježbama, ali u iznimnim situacijama kod kuće kada se nastavniku šalju mailom ili nekim drugim dogovorenim kanalom komunikacije. Svaki zadatak ima krajnji rok do kada se mora predati nastavniku. Studenti koji iz opravdanih razloga ne pristupe nekom od projektnih zadataka koji se izrađuju na vježbama, mogu zamoliti predaju zadatka u posebnom terminu.
 • Na kraju semesntra student treba predati svoj završni projektni zadatak i položiti završni ispit.
  • Temu završnog projektnog zadatka student bira u dogovoru s nastavnikom u razdoblju između dva kolokvijska tjedna.  Iznimno, student može obraniti temu završnog projektnog zadatka i prije utvrđenog termina završnog ispita. Završni projektni zadatak izrađuje se na računalu i praktičnog je tipa. Samo iznimno, uz odobrenje nastavnika, projektni zadatak može biti teorijskog (seminarskog) tipa. Projektni se zadatak šalje nastavniku mailom ili nekim drugim dogovorenim kanalom komunikacije, i brani osobno, na računalu uz usmenu provjeru.
  • Završni ispit sastoji se od obrane završnog projektnog zadatka i usmene provjere znanja. Ako je student iznimno uspješno napravio završni projektni zadatak, može biti oslobođen usmenog dijela ispita. Usmena provjera znanja pokriva ukupno gradivo predavanja i vježbi.

Elementi ocjenjivanja

 • projektni zadaci na vježbama (70%)
 • završni projektni zadatak i ispit u obliku usmene provjere znanja (30%).

Projektni zadaci na vježbama

 • Maksimalni broj bodova koji nosi svaki zadatak je 5, i to ukoliko je izrađen samostalno od strane studenta, ako u potpunosti izvršava svoju zadaću, i predan je na vrijeme.
 • Ako bilo koji projektni zadatak nije izrađen samostalno, on donosi 0 bodova i povlači stegovne sankcije prema studentu, koje mogu uključivati zabranu pristupa završnom ispitu.
 • Za pristup završnom ispitu potrebno je skupiti najmanje 50% bodova iz svih projektnih zadataka.
 • Suma bodova iz svih zadataka na kraju se skalira tako da maksimalno iznosi 70 bodova.

Završni ispit (obrana završnog projektnog zadatka i usmena provjera znanja)

 • Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na završnom ispitu je 30, od čega
  • 15 bodova za završni projektni zasatak
  • 15 bodova za završnu usmenu provjeru znanja
 • Zadatak koji nije izrađen samostalno, povlači stegovne sankcije i zaključnu ocjenu "nedovoljan". 
 • Student može svojim neznanjem na završnom ispitu dobiti i negativnu ocjenu.

Popravni ispit

 • Studenti koji su tijekom semestra skupili barem 35% bodova iz projektnih zadataka na vježbama, mogu pristupiti popravnom ispitu, na kojem mogu steći dodatnih 15 bodova od 70.
 • Popravni ispit obuhvaća gradivo cijelog kolegija. Praktični dio sastoji se od izrade projektnog zadatka pod nadzorom nastavnika u predviđenom terminu za popravni ispit.
 • Ako student položi praktični dio ispita može pristupiti završnom ispitu i predaji završnog projektnog zadatka.

Zaključivanje ocjene

 • Konačna ocjena dobiva se kao suma bodova iz projektnih zadataka na vježbama i bodova iz završnog ispita.
 • Ocjena se iz bodova dobiva na sljedeći način:
  Bodovi Ocjena
  0-44 1
  45-59 2
  60-74 3
  75-89 4
  90 i više 5

   

 

Upute, materijali i komunikacija organizirani su na stranici e-kolegija na adresi: https://moodle.srce.hr/2022-2023/course/view.php?id=157871


Obavijesti