Prezentacije - predavanja

Materijali za nastavu

Skripte:

Bilješke s predavanja za grupu doc. Planinića:

 1. Vjerojatnost
 2. Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost
 3. Diskretne slučajne varijable

----------------------------------------------------------- 1. kolokvij -------------------------------------------------------------------------------

 1. Slučajni vektori -- (ne)zavisnost
 2. Neprekidne slučajne varijable
 3. Funkcije izvodnice
 4. Granični teoremi

 

Tablica funkcije distribucije jedinične normalne razdiobe.

Obavezna literatura

 • N. Sandrić, Z. Vondraček, Vjerojatnost, skripta

Dodatna literatura

 • D. Stirzaker, Elementary Probability, Cambridge University Press, 2003.
 • D. P. G. Hoel, S. C. Port, C. J. Stone, Introduction to Probability Theory, Houghton Mifflin Co, 1971.
 • J. Pitman, Probability, Springer-Verlag, 1993.
 • N. Sarapa, Teorija vjerojatnosti, Školska knjiga