Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Vjerojatnost i statistika

Šifra: 36961
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Slijepčević
Izvođači: Ela Đimoti , mag. math. - Auditorne vježbe
Daniela Ivanković , mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: U ovom kolegiju studenti će biti upoznati s osnovnim pojmovima i rezultatima teorije vjerojatnosti i statistike. Naglasak će biti na diskretnim i neprekidnim distribucijama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Osnovni pojmovi vjerojatnosti. Prostor elementarnih događaja, događaji, vjerojatnost kao omjer. Laplaceov model. Interpretacija vjerojatnosti (frekvencijska, odnosno aposteriori, subjektivna). Svojstva vjerojatnosti, definicija vjerojatnosnog prostora (na algebri događaja, te na Sigma - algebri događaja). Konstrukcija konačnog vjerojatnosnog prostora, diskusija prebrojivog vjerojatnosnog prostora. Uvođenje pojma distribucije na intuitivan način. Uvjetna vjerojatnost, nezavisnost. Formula potpune vjerojatnosti, Bayesova formula.
2. Ponavljanje pokusa. Produkt diskretnih vjerojatnosnih prostora, ponavljanje pokusa, nezavisnost. Bernoullijeva shema, binomna distribucija, pojam binomne slučajne varijable. Normalna aproksimacija binomne distribucije, Moivre - Lapaceovi teoremi (dokaz opcionalan). Poissonova aproksimacija binomne slučajne varijable.
3. Diskretne slučajne varijable. Definicija slučajne varijable, distribucija slučajne varijable, funkcija gustoće vjerojatnosti, funkcija slučajne varijable, slučajni vektor, funkcija gustoće vjerojatnosti slučajnog vektora, nezavisnost slučajnih varijabli. Matematičko očekivanje, očekivanje zbroja, očekivanje funkcije slučajne varijable, Markovljeva nejednakost. Varijanca, Čebiševljeva nejednakost, (slabi) zakon velikih brojeva, centralni granični teorem (bez dokaza). Primjeri diskretnih distribucija - binomna, geometrijska, negativna binomna, hipergeometrijska, Poissonova.
4. Neprekidne distribucije. Neprekidna slučajna varijabla, vjerojatnosna funkcija gustoće, matematičko očekivanje i varijanca, usporedba s diskretnom slučajnom varijablom, primjeri (uniformna, eksponencijalna, normalna). Funkcije neprekidne slučajne varijable, formula zamjene varijabli. Funkcija distribucije slučajne varijable.
5. Neprekidne višedimenzionalne distribucije. Neprekidni slučajni vektori, vjerojatnosna funkcija gustoće, nezavisnost slučajnih varijabli. Distribucija funkcija slučajnog vektora, zbroj, konvolucija, ostale operacije, gamma distribucija. Nezavisne normalne varijable, Hi-kvadrat - distribucija, Studentova t - distribucija.
6. Osnove statistike. Statistički podaci. Tablični i grafički prikaz skupa podataka. Numeričke karakteristike skupa podataka (srednje vrijednosti, mjere varijabilnosti). Statistička zavisnost (kontingencijske tablice, koeficijent korelacije). Linearna veza između varijabli. Populacija i uzorak. Populacijski parametri i statistike. Elementi statističkog zaključivanja. Procjena parametara. Pouzdani intervali. Statistički test, t - test, Hi-kvadrat - test. Testovi homogenosti i nezavisnosti diskretnih varijabli (Hi-kvadrat - test). Linearna regresija (procjena regresijskog pravca, predviđanje).
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove matematičke analize
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Siniša Slijepčević:

  Petkom od 15 do 16 sati.

  Lokacija:
 • Ela Đimoti, mag. math.:

  Utorak 11-13 ili po dogovoru, obavezna najava mailom.

  Lokacija: 225
 • Daniela Ivanković, mag. math.:

  Četvrtak 12-14h ili po dogovoru (obavezna najava mailom)

  Lokacija: 213

SADRŽAJ

U ovom kolegiju studenti će biti upoznati s osnovnim pojmovima i rezultatima teorije vjerojatnosti i statistike. Na podstranici Materijali možete naći materijale za nastavu.

 

Kolokviji

Održat će se dva kolokvija (u terminima određenima za kolokvije). Kolokviji su pismeni, traju dva sata, i sastoje se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 50, što predstavlja 50% završne ocjene. Studenti na kolokvijima mogu imati samo pribor za pisanje i brisanje, te na drugom kolokviju i džepno računalo.

Ukoliko je student bio opravdano spriječen nazočiti nekom od kolokviju, ima pravo na popravak, odnosno ponovljeni kolokvij u drugome terminu.


Ukupna ocjena

Završna ocjena temelji se na zbroju bodova na oba kolokvija (maksimalno je moguće skupiti 100 bodova). Za prolaznu ocjenu potrebno je skupiti barem 50 bodova.

Popravni ispit

Studenti koji tokom semestra nisu skupili barem 50 bodova imaju pravo na popravni ispit. Održat će se samo jedan popravni ispit, i to u terminu određenom za popravne ispite.

Popravni ispit je kumulativan i sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na popravnom ispitu je 100. Studenti na popravnom ispitu smiju imati samo pribor za pisanje te džepno računalo. Završna ocjena studenata koji su izašli na popravni ispit temelji se na broju bodova koji se računa po sljedećoj formuli: (2/3)*(broj bodova na popravnom) + (1/3)*(broj bodova na kolokvijima).

 


Obavijesti

Ovdje možete pronaći rezultate 2. roka

Uvidi će biti u petak 12.7. u 10h:

 • 2. i 3. zadatak - as. Đimoti (ured 225)
 • 4. i 5. zadatak - as. Ivanković (ured 213)

Za uvide u 1. zadatak, javiti se profesoru mailom. 

Za odbijanje (pozitivne) ocjene, javiti profesoru najkasnije 12.7.

 

Autor: Ela Đimoti

Pismeni ispiti će se održati u sljedećim terminima:
- 1. rok: ponedjeljak 24.6. u 10:00h
- 2. rok: ponedjeljak 8.7. u 10:00h

Ispit možete prijaviti najkasnije tri dana prije održavanja, do podneva. Dakle, rokovi za prijavu su:
- 1. rok: petak 21.6. do 12:00h
- 1. rok: petak 5.7. do 12:00h
Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti pisanju istog niti će im moći biti upisana ocjena.

Ispite možete odjaviti najkasnije dan prije pisanja, do 12:00h. Nakon toga, konačne rasporede po predavaonicama pogledajte na Studomatu.

Na ispitu je dozvoljeno koristiti pribor za pisanje i kalkulator. Tablice normalne razdiobe ćete dobiti sa ispitom. Ispit nosi 60 bodova.

Autor: Daniela Ivanković

Rezultati prvog kolokvija nalaze se ovdje.

Uvidi će se održati u četvrtak, 9.5., u 12h:

 • 2. i 3. zadatak - ured 213, asist. Ivanković
 • 4. i 5. zadatak - ured 225. asist. Đimoti
Autor: Daniela Ivanković

Raspored po predavaonicama za kolokvij, 29.4., u 10h, nalazi se ovdje.

Autor: Daniela Ivanković

Stare kolokvije možete pronaći na ovom linku.

Autor: Ela Đimoti

Na podstranici Materijali možete naći skenirane bilješke s predavanja za grupu doc. Planinića.

Autor: Hrvoje Planinić