Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Uvod u opću fiziku

Šifra: 31444
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. - Predavanja
Izvođači: - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Kolegij je koncipiran kao repetitorijsko - informativnan. Sadržaji pokrivaju presjek ključnih pojmova i tema prisutnih na svim razinama srednjoškolskog obrazovanja iz područja fizike, s naglaskom na područje mehanike i područje elektromagnetizma. Strogoća matematičkog formalizma prilagođena je razini stečenih predznanja studenata. Nastavne teme ilustriraju se kroz demonstracijski set pokusa pripremljenih na PMF - Fizičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu, te kroz numeričke vježbe koje pokrivaju problematiku navedenih tema. Pretpostavka je da će ovako koncipiran kolegij uniformirati znanja iz područja fizike bez obzira na prethodna (srednjoškolska) predznanja i tako studentima olakšati globalno razumijevanje nastave prirodoslovlja u srednjoj školi.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Kinematika - gibanje u gravitacijskom polju, gibanje po kružnici.
2. Dinamika - Newtonovi aksiomi; opći zakon gravitacije.
3. Zakon održanja impulsa - inercijalni sustavi; Galilejeve transformacije.
4. Zakon održanja energije - rad, energija, snaga.
5. Osnovni pojmovi rotacije čvrstog tijela - moment inercije, kutna brzina, moment impulsa.
6. Jednostavni harmonički oscilator - tijelo na opruzi; matematičko njihalo.
7. Jednadžba stanja idealnog plina - statistička implementacija Newtonovih zakona, pojam temperature.
8. Prvi (s osvrtom na drugi) zakon termodinamike - toplina, rad, unutarnja energija.
9. Elektrostatika - Coulombova sila, zakon održanja naboja.
10. Magnetostatika - električna struja, magnetsko polje, Amperova sila.
11. Elektromagnetska indukcija - tok magnetskog polja, transformator.
12. Izmjenične struje - poopćenje Ohmovog zakona.
Literatura:
  1. H. D. Young, R. A. Freedman: University Physics, 11th edition
  2. E. Babić, R. Krsnik, M. Očko: Zbirka riješenih zadataka iz fizike
  3. C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman: Mehanika, udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu, Svezak 1
  4. E. M. Purcell: Elektricitet i magnetizam, udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu, Svezak 2
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Diferencijalni i integralni račun 1
Položen : Linearna algebra 1
4. semestar
Izborni predmet 2 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti