Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja

Šifra: 63976
ECTS: 3.0
Nositelji: dr. sc. Ema Petričević
Izvođači: dr. sc. Ema Petričević - Seminar
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći prepoznati zlostavljanje, rizična ponašanja, emocionalne krize, te posttraumatske reakcije kod učenika, naučit će osnove postupanja s učenicima koji pokazuju takve simptome i ponašanja, te će razumjeti ulogu i načine, a posebno ulogu nastavnika i škole, u prevenciji zlostavljanja i rizičnih ponašanja.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u predmet: uloga prevencije u razvoju zdrave ličnosti
2. Uloga stresora i traume, vrste i posljedice traume
3. Pravni okvir zaštite djece i maloljetnika
4. Zanemarivanje i emocionalno zlostavljanje
5. Tjelesno zlostavljanje
6. Seksualno zlostavljanje
7. Zlostavljanje između nastavnika i učenika
8. Međuvršnjačko zlostavljanje
9. Sukobi i vršnjačka medijacija kao način rješavanja sukoba
10. Maloljetnička delinkvencija
11. Depresivnost, suicid i druge psihičke smetnje
12. Ovisnosti
13. Uloga škole i nastavnika u prevenciji
14. Suradnja nastavnika s roditeljima, policijom i zajednicom u prevenciji rizičnih ponašanja
Literatura:
3. semestar
Izborni pedagoški predmet 2 - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti