Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Metodika nastave matematike 2

Šifra: 45716
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija
Izvođači: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija - Seminar
Sanja Stilinović - Seminar

prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija - Auditorne vježbe
Lucija Relić , mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studente/ice, buduće nastavnike/ce matematike, upoznati s osnovnim pojmovima i konceptima metodike nastave matematike (matematičke didaktike) na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou. U ovom kolegiju bit će obrađeni najvažniji oblici i metode nastave matematike, što je preduvjet za kvalitetnu i uspješnu organizaciju, realizaciju i analizu procesa učenja i poučavanja matematike. Posebno, studenti(ce) će se upoznati s metodikom nastave aritmetike i algebre.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - predavanja, vježbe i seminari. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i teorijski koncepti metodike nastave matematike i studenti(ce) će se upoznati s nastavom aritmetike i algebre u osnovnoj i srednjim školama. U praktičnom dijelu (vježbe) usvojena će se temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva matematike, pri čemu će studenti(ce) biti izloženi različitim oblicima i metodama rada (individualni rad, rad u parovima, grupni i suradničko - timski projektni rad). Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa matematike za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Didaktička načela nastave matematike. Načelo primjerenosti. Načelo sustavnosti i postupnosti. Načelo znanstvenosti. Načelo interesa, svjesnosti i aktivnosti. Načelo zornosti i apstraktnosti. Načelo problemnosti i stvaralaštva. Načelo trajnosti znanja, vještina i navika. Načelo ekonomičnosti i racionalizacije. Načelo suvremenosti i historičnosti. Načelo individualizacije. Načelo integracije (holizam).
2. Nastavne metode i oblici. Socijalni oblici aktivnosti učenika: frontalni i samostalni oblici rada. Oblici rada nastavnika. Obrazovni sustavi i metode: projektna, problemska, heuristička, programirana i eksperimentalna nastava, rad s tekstom i drugim medijima, demonstracija i dr.
3. Metodika uvođenja matematičkih pojmova. Dokaz u nastavi matematike. Različite metode uvođenja dokaza u nastavu matematike. Motivacija. Uspostava ravnoteže između heurističkog pristupa i (strogog) dokazivanja teorema u nastavi.
4. Metodika nastave aritmetike i algebre. Izgradnja skupova brojeva (N, Z, Q, R i C) i metodika njihovog uvođenja u nastavu matematike. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva, te elementarne matematike uz demostraciju različitih metoda.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodika nastave matematike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija:

    Konzultacije su utorkom u 10 sati ili po dogovoru. Konzultacije se dogovaraju mailom.

    Lokacija: 228 (2. kat)
  • Lucija Relić, mag. math.:

    Utorak, 10-12h (obavezna najava mailom)

    Lokacija: 304

SADRŽAJ

e-kolegij Metodika nastave matematike 2 na Merlinu
(omogućen je samostalni upis pomoću lozinke koju ćete dobiti na predavanju)

 

Link za predavanja, ponedjeljak od 10:15-12:00 

https://zoom.us/j/92750372605?pwd=akpJemgwdTFtM1NRdm1odXhuSkJkdz09
Meeting ID: 927 5037 2605
Passcode: 747987

Link za vježbe, ponedjeljak 12-14, smjer: edu.mat. A-K

https://zoom.us/j/98815992083?pwd=VnR6Qnp2VDVZbHpXWktXSkN5YWZFZz09
Meeting ID: 988 1599 2083
Passcode: 086267

Link za vježbe, srijeda 10-12, smjerovi: Matematika i fizika, Matematika i informatika

https://zoom.us/j/92004808402?pwd=OE1Yckd1dXFWa3pTNmdZbHArK2o5QT09
Meeting ID: 920 0480 8402
Passcode: 112964

Link za vježbe, četvrtak 12-14, smjer: edu.mat. L-Ž

https://zoom.us/my/predavaonica104
Meeting ID: 558 676 1378

Link za seminar srijedom, 12-14

https://zoom.us/j/95059349912?pwd=czJpd1BleEw5b3FFTW9uTUFoNGxSdz09
Meeting ID: 950 5934 9912
Passcode: 227983

Link za seminar petkom, 10-12

https://zoom.us/j/95652249609?pwd=ZVY3Zm56QldGdVVMUEJIMjZEalNPQT09
Meeting ID: 956 5224 9609
Passcode: 746700

Link za konzultacije ponedjeljkom 19-20 kod S. Varošanec

https://zoom.us/j/99596817050?pwd=OTJHTXF1c0RIc2tCSGZYTHpBWG1tZz09

Meeting ID: 995 9681 7050, Passcode: 497763

Link za konzultacije srijedom 19-20 kod S. Varošanec

https://zoom.us/j/97414482565?pwd=KzlaM0diV0ZWamgvaFFZdDFOQzY0QT09

Meeting ID: 974 1448 2565,  Passcode: 078474


Link na stare stranice kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/metodika/ odnosno  https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/mnm/ (ne održavaju se, ali ima možda nađete nešto korisno).


Obavijesti