Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Komunikacija u odgoju i obrazovanju

Šifra: 45771
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nevenka Maras
Izvođači: Borna Nemet - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Predmet treba osposobiti studente da steknu znanja o vještinama i umjetnosti komunikacije, govorništva i retorike, razviti vještinu razgovora, aktivnoga slušanja, konstruktivnog diskutiranja, vođenja usmenih prezentacija, i to u primjeni u nastavi, u komunikaciji s kolegama, roditeljima, učenicima.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Vrste i oblici komunikacije (što je komuniciranje, motivi za komunikacijom, verbalna i neverbalna, interpersonalna, intrapersonalna, masovna, grupna)
2. Komunikacija u organizacijama (sheme komuniciranja, neformalna, formalna, horizontalna i vertikalna, interkulturalno komuniciranje, glasine kao način komunikacije, organizacijska klima)
3. Poslovno prezentiranje (o publici/auditoriju, prvi dojam, kongruentnost poruke, ometači pažnje, neverbalna komunikacija-mimika i geste u elektroničkim medijima i u razredu, trema u komunikaciji i njezino prevladavanje, najčešće pogreške u javnom nastupanju i prezentiranju, glas i ton, vježbe za glas i izgovor, gostovanje priznatih profesionalaca koji rade u elektroničkim medijima)
4. Struktura govora (oblikovanje govora, uvod govora, umijeće argumentiranja, završetak govora-peroratio, crescendo, klimaks, mind-mapping, reagiranje na prigovore i kritike)
5. Alati komuniciranja (aktivno slušanje kao preduvjet dijaloga, parafraziranje, selektivno slušanje, communologue, imago dijalog,
6. Metakomunikacija (definicija, spolne razlike metakomuniciranja, metakomunikacija u psihologiji)
7. Asertivnost (definicija, specifične tehnike asertivnoga ponašanja, uzroci (ne)asertivnosti, asertivno vs agresivno ponašanje)
8. Ja i Ti poruke (definicija, sličnosti i razlike, primjeri i vježbe iz obrazovnih institucija, igranje uloga uz uporabu svih alata komuniciranja)
9. Konfliktna komunikacija (uzroci konflikata, čovjekovo nesvjesno i psihički determinizam u ponašanju, komunikaciji i doživljavanju, rješavanje konflikata u komunikaciji uz uporabu alata komuniciranja)
10. Vrste patološke komunikacije (doublebind, destruktivno zrcaljenje u grupi, žrtveni jarac, šutnja, aleksitimija/distimija, primjeri iz školske psihološke prakse, kritike i pohvale u komunikaciji u školi)
11. Stres i komunikacija (definicija, faze stresa, uspješna komunikacija u obrazovanju)
12. Ličnost dobrog govornika i komunikatora (pogled na svijet, originalnost i autentičnost, obrazovanje, karizma)
Literatura:
2. semestar
Izborni pedagoški predmet 1 - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti