Elementarna geometrija

Šifra: 21538
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mea Bombardelli - Predavanja
prof. dr. sc. Dijana Ilišević - Predavanja
Izvođači: Matea Čelar, mag. math. - Auditorne vježbe
Bruno Predojević, mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Ovo je uvodni kolegij iz geometrije na ovom studiju. Cilj kolegija je sistematizirati, učvrstiti i produbiti znanje elementarne (srednjoškolske sintetičke) geometrije bez prevelikog zadiranja u aksiomatsku izgradnju geometrija.

NASTAVNI SADRŽAJI:
I. Planimetrija
1. Uvod. Osnovni objekti geometrije u ravnini (točke i pravci). Aksiomi euklidske geometrije ravnine. Aksiom o paralelama. (Aksiomatika se obrađuje samo na nivou informacije i vrlo elementarno.)
2. Istaknuti skupovi točaka u ravnini. Polupravac. Dužina. Konveksni skupovi u ravnini. Poluravnina. Kut. Mjera kuta. Vršni kutovi. Kutovi s paralelnim i kutovi s okomitim kracima. Kutovi uz transverzalu. Trokut. Zbroj kutova u trokutu. Relacija trokuta. Četverokut. Dijagonale četverokuta. Trapez. Paralelogram. Romb. Pravokutnik. Kvadrat. Četverokuti s međusobno okomitim dijagonalama. Mnogokuti. Kružnica i krug.
3. Sukladnost trokuta. Definicija sukladnosti trokuta. Teoremi o sukladnosti trokuta. Teorem o simetrali dužine. Četiri osnovne konstrukcije trokuta. Karakterizacija paralelograma i romba. Teorem o srednjici trokuta. Četiri karakteristične točke trokuta. Opisana i upisana kružnica trokutu. Teorem o srednjici trapeza. Teorem o simetrali kuta.
4. Opseg i površina. Opseg i površina poligona. Površina kvadrata, paralelograma, trokuta, trapeza, četverokuta s međusobno okomitim dijagonalama. Heronova formula. Veza površine trokuta, duljina njegovih stranica i radijusa njemu upisane kružnice. Pripisane kružnice trokutu. Veza površine trokuta, duljina njegovih stranica i radijusa pripisanih kružnica. Površina kruga. Duljina kružnice.
5. Sličnost trokuta. Talesov teorem o proporcionalnosti u pramenu pravaca. Teorem o simetrali unutarnjeg kuta trokuta. Definicija sličnosti trokuta. Teoremi o sličnosti trokuta. Pitagorin teorem (razni dokazi) i njegov obrat. Euklidov teorem. Cevin i Menelajev teorem.
6. Teoremi o kružnici. Teorem o obodnom i središnjem kutu. Talesov teorem o kutu nad promjerom. Tangencijalni i tetivni četverokut. Potencija točke s obzirom na kružnicu. Eulerov teorem. Kružnica devet točaka i Feuerbachov teorem.
7. Trigonometrija trokuta. Trigonometrijske funkcije kuta. Trigonometrija pravokutnog trokuta. Poučci o sinusima i kosinusima kutova u trokutu. Veza površine trokuta, duljina njegovih stranica i radijusa njemu opisane kružnice. Brahmaguptin teorem kao generalizacija Heronove formule.
8. Preslikavanja ravnine. Izometrije ravnine. Osna i centralna simetrija. Rotacija. Translacija. Homotetija. Eulerov pravac. Preslikavanje sličnosti. Inverzija. Ptolomejev teorem.
9. Krivulje drugog stupnja. Elipsa. Hiperbola. Kružnice vezane uz elipsu i hiperbolu (kružnica suprotišta, Mongeova kružnica, središnja kružnica. Parabola. Zrcalno svojstvo parabole. (Ovaj dio gradiva obrađuje se bez aparata analitičke geometrije.)
II. Stereometrija
1. Uvod. Osnovni objekti geometrije prostora (točke, pravci, ravnine). Aksiomi euklidske geometrije prostora. Određenost ravnine i pravca u prostoru. Poluprostor. Paralelnost pravaca i ravnina. Okomitost pravaca i ravnina. Teorem o tri normale.
2. Kutovi pravaca i ravnina. Kut dvaju pravaca. Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina.
3. Udaljenost u prostoru. Udaljenost točke od ravnine. Udaljenost točke od pravca. Najkraća udaljenost mimoilaznih pravaca. Simetralne ravnine dužine i para ravnina. Diedri i triedri.
4. Izometrije i neka preslikavanja prostora. Translacija prostora. Centralna simetrija prostora. Simetrija prostora s obzirom na ravninu. Simetrija prostora s obzirom na pravac. Rotacija prostora oko pravca. Homotetija prostora. Preslikavanje sličnosti prostora.
5. Poliedri. Pojam poliedra. Neke vrste poliedara (simpleksi, piramide, bipiramide, prizme). Eulerova formula za poliedre. Pravilni poliedri (Platonova tijela).
6. Obla tijela. Valjak. Stožac. Kugla.
7. Volumen i oplošje. Volumen i oplošje poliedra (volumen i oplošje kvadra, paralelepipeda, prizme, piramide i krnje piramide). Teorem o ježu za poliedre. Cavalieriev princip. Volumen i oplošje oblih tijela (volumen i oplošje valjka, stošca, kugle). Guldinova pravila za volumen i oplošje.
Literatura:
 1. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 1
 2. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 2
 3. D. Palman: Trokut i kružnica
 4. D. Palman: Planimetrija
 5. A. Marić: Planimetrija - zbirka riješenih zadataka
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Mea Bombardelli:

  ponedjeljkom u 15h, utorkom u 15 h i po dogovoru

  Lokacija: 212
 • prof. dr. sc. Dijana Ilišević:

  Ponedjeljkom od 16-17 sati i prema dogovoru. 

  Lokacija: 320/III
 • Matea Čelar, mag. math.:

  Petak 13-15h ili po dogovoru

  Lokacija: 213/II
 • Bruno Predojević, mag. math.:

  Ponedjeljak: 15h-17h (obavezna najava mailom)

  Lokacija:

Nastava

GRUPA 1 (mat: A-Lj, mat-fiz: svi)

predavanja: Dijana Ilišević, četvrtkom 10-12 (A001)
vježbe: Bruno Predojević, četvrtkom 16-18 (A001)

GRUPA 2 (mat: M-Ž)

predavanja: Mea Bombardelli, utorkom 12-14 (A102)
vježbe: Matea Čelar, srijedom 8-10 (A002)

Termine konzultacija nastavnika i asistenata naći ćete pod "Termini konzultacija".
Mail adrese nastavnika i asistenata su oblika ime.prezime@math.hr (naravno, bez kvačica).

demonstrature
Filip Šimić: srijedom 16-18
Jakov Ljubičić: četvrtkom 12-14

Molimo da najavite svoj dolazak demonstratorima dan ranije.
Njihove mail adrese su oblika ime.prezime@student.math.hr (naravno, bez kvačica).

 


Rezultate drugog kolokvija možete pronaći ovdje.

Uvidi će se održati u utorak, 28. veljače 2023. u 15h u predavaonici 002.

Studenti koji su ostvarili prolaznu ocjenu trebaju najkasnije do srijede 1.3.2023. u 12h e-mailom javiti svojim profesorima prihvaćaju li ostvarenu ocjenu (napisati koju, da ne dođe do zabune) ili žele na usmeni.

Autor: Bruno Predojević
Popis obavijesti