Pravila polaganja i ocjenjivanja

(ova pravila vrijede u akad.god. 2023/24)

 

Elementi ocjenjivanja:

  • kolokvij
  • pisani ispit
  • usmeni ispit

 

Kolokvij

Kolokvij se sastoji od zadataka iz prvog dijela gradiva te nosi 50 bodova.

Student koji na kolokviju ostvari najmanje 20 bodova, može u prvom terminu zimskog ispitnog roka umjesto pisanog ispita rješavati drugi kolokvij, tj. zadatke iz drugog dijela gradiva. Drugi kolokvij također nosi 50 bodova.

Oba kolokvija zajedno nose 100 bodova i zamjenjuju pisani ispit na oba termina zimskog ispitnog roka. Na jesenskom ispitnom roku student mora polagati pisani ispit iz cijelog kolegija.

 

Pisani ispit

Pisani ispit sastoji se od zadataka te vrijedi 100 bodova. Student koji na kolokvijima ostvari najmanje 45 bodova može biti oslobođen pisanog ispita na drugom terminu zimskog ispitnog roka.

Ocjena pisanog ispita se formira prema sljedećoj tablici:

  • 45 - 59 bodova            dovoljan (2)
  • 60 - 74 boda                dobar (3)
  • 75 - 89 bodova            vrlo dobar (4)
  • 90 - 100 bodova          izvrstan (5)

 

Usmeni ispit

Student koji je na pisanom ispitu ostvario najmanje 45 bodova pristupa usmenom ispitu.
Na usmenom ispitu provjerava se poznavanje i razumijevanje teorije.
Nastavnik zaključuje konačnu ocjenu na osnovu ocjene pisanog ispita i odgovora studenta na usmenom ispitu.