Materijali za predavanja i vježbe

Materijali za predavanja

Skripta za predavanja

Dokazi teorema o sukladnosti

Dodatak skripti (stereometrija)
 

Materijali za vježbe

  1. Uvod
  2. Sukladnost
  3. Površine
  4. Sličnost
  5. Kružnica
  6. Trigonometrija
  7. Preslikavanja ravnine
  8. Stereometrija

 

Zadaci za samostalnu vježbu

Geometrijske konstrukcije

 

Dodatne materijale potražite na staroj web stranici kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/eg/ (stranica se više ne održava).