Stari kolokviji

Najbolji način za pripremu za kolokvije je samostalno rješavanje zadataka sa starih kolokvija.

U nastavku možete pronaći kolokvije održane proteklih godina:

2021/22:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2020/21:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2019/20:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2018/19:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2017/18:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij

Još starije kolokvije potražite na staroj web stranici kolegija.