Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Društveno neprihvatljivo ponašanje

Šifra: 61555
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub
Izvođači: dr. sc. Ema Petričević - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Uvidom u ovaj program, koji ima teorijsku i praktičnu notu, mladi ljudi stječu uvid u niz životnih situacija i problema koji vrebaju na njih. Dobivaju odgovore na pitanja - što učiniti ako prepoznaju takvu situaciju ili se njima samima nešto slično desi. Saznaju koje stručnjake mogu konzultirati i kako pomoći sebi i drugima. Predmet tretira život s one druge strane.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Što je društveno neprihvatljivo ponašanje. Poremećaji ophođenja (uzroci i posljedice). Poremećaji prkošenja i suprotstavljanja (uzroci i posljedice). Odnos uzroka i posljedica - psihičkih, emocionalnih, tjelesnih. Analiza uzroka i posljedica: sa zdravstvenog/medicinskog stajališta, sa stajališta odgojne zapuštenosti, sa stajališta društvene/socijalne neprilagođenosti pa time i neprihvaćenosti. Vidljive i nevidljive posljedice: odbacivanje, ponižavanje, zastrašivanje, izoliranje, pogrešno socijaliziranje, uskraćivanje emocija i zaštite, zlostavljanje (tjelesno i psihičko).
2. Okolnosti i okruženja unutar kojih se odvija društveno neprihvatljivo ponašanje. Obitelj, škola (nastavnici, učenici), mediji, radno mjesto, ulica... Oblici društveno neprihvatljivog ponašanja: nasilje ili agresija (nad djecom, ženama i u svim segmentima društva); netolerancija i nerazumijevanje; verbalni delikti i konflikti; ovisnosti (droga, alkohol...); delinkvencija (maloljetnička); kriminalitet (sankcioniranje); incestuozni odnosi; pedofilija; silovanje (tjelesno i psihičko); odvajanje od obitelji zbog loših ili opasnih odnosa.
3. Reakcije na društveno neprihvatljivo ponašanje. Strah, stres, nedostatak samopouzdanja, depresija... Kako prepoznati, otkriti i fizički se približiti takvom čovjeku. Kako doprijeti do tih ljudi u emotivnom smislu i kako im pomoći.
4. Znanja i znanosti koje mogu pomoći. Psihološka znanja. Znanja iz područja odgoja i obrazovanja (predškolski i obiteljski odgoj). Znanja iz defektologije (special education). Medicinska znanja (ginekološka, pedijatrijska, psihijatrijska). Specifične informacije iz područja socijalnog rada. Pravna znanja (zakon o obitelji, roditeljska prava i dužnosti).
5. Osiguranje humanog razvoja za obrazovnu populaciju. Analiza odnosa preventive i kurative (stručne i društvene). Analiza odnosa altruizma i egoizma. Poticanje emocionalnih, moralnih, intelektualnih vrijednosti. Poticanje kritičnosti, analitičnosti, odgovornosti (ono što nedostaje). Razvoj civilnog i civilizacijskog društva: migracije i demografske promjene koje pak rezultiraju šarolikim pristupom životu - odatle posljedice.
Literatura:
 1. J. Bašić, J. Janković (urednici): Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju i poremećaja u ponašanju djece i mladeži
 2. G. Buljan - Flander, D. Kocijan - Hercigonja: Zlostavljanje i zanemarivanje djece
 3. D. Olweus: Nasilje među djecom u školi
 4. F. Page - Glascoe: Suradnja s roditeljima
 5. P. Dixon: The Truth about Drugs (Facing the big issue of the new millenium)
 6. L. Field: Kako razviti samopouzdanje
 7. K. A. Hansen, R. K. Kaufman, S. Saifer: Odgoj za demokratsko društvo
 8. J. Kovačević - Čavlović: Protiv zloupotrebe droga
 9. K. Lacković - Grgin: Stres u djece i adolescenata - izvori, posrednici i učinci
 10. P. Lauster: Postanite samopouzdani
 11. G. Lindenfield: Samopouzdanje tinejđera
3. semestar
Izborni pedagoški predmet 2 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti